Strona główna >>> Dzielenie i usuwanie >>> Usuwanie części obiektu

Usuwanie części obiektu

Animacja pokazuje usunięcie części obiektu przy użyciu narzędzia "Gumka":

  1. po wciśnięciu lewego przycisku myszki, kursor zostaje przesunięty nad obiektem i wymazuje zbędne fragmenty,
  2. po zakończeniu czynności zwalniamy lewy przycisk myszki.
  Strona główna >>> Dzielenie i usuwanie >>> Usuwanie części obiektu