Strona główna >>> Dzielenie i usuwanie >>> Dzielenie obiektu

Dzielenie obiektu

Animacja pokazuje podział obiektu na dwie części przy użyciu narzędzia "Nóż":

  1. kursor w kształcie "noża" zostaje przesunięty nad krawędź obiektu,
  2. w momencie ustawienia nad krawędzią "nóż" przyjmuje pionowy kształt.  Zostaje wciśnięty lewy przycisk myszki,
  3. trzymając dalej wciśnięty lewy przycisk myszki przesuwamy "nóż" po obiekcie, na którym powstaje linia pokazująca drogę "noża",
  4. po dojściu do krawędzi obiektu zostaje zwolniony lewy przycisk myszki. Obiekt został podzielony,
  5. po przełączeniu się na narzędzie wskaźnik następuje oddzielenie obu części obiektu od siebie.
  Strona główna >>> Dzielenie i usuwanie >>> Dzielenie obiektu