Strona główna >>> Dzielenie i usuwanie >>> Dzielenie obiektu

Dzielenie obiektu

Animacja pokazuje jak podczas podziału obiektu można zdecydować o tym, która część obiektu ma zostać pozostawiona:

  1. obiekt zostaje dzielony narzędziem "Nóż" na dwie części,
  2. po dosunięciu "noża" do krawędzi pozostawiamy nadal wciśnięty lewy przycisk myszki i cyklicznie wciskamy klawisz TAB (tabulator),
  3. z zaznaczonego obiektu po pierwszym wciśnięciu klawisza TAB pozostaje tylko jedna część, po ponownym wciśnięciu klawisza TAB pozostaje druga część obiektu, po kolejnym wciśnięciu klawisza pozostawione pozostaną obie części.
  Strona główna >>> Dzielenie i usuwanie >>> Dzielenie obiektu