Strona główna >>> Stosowanie efektów do tekstu >>> Tekst trójwymiarowy

Tekst trójwymiarowy

Efekt tekstu trójwymiarowego uzyskamy dodając do niego głębię. Napisz dowolny tekst (spróbuj najpierw dla krótkiego tekstu), a następnie wybierz z paska właściwości polecenie "Dodaj głębię" . Pozwoli Ci to dowolnie modyfikować tekst w pseudoprzestrzeni trójwymiarowej, obracać obiekt, ustawiać światło, itp. Pamiętaj jednak, że czynności te są wymagające dla komputera i na wolnych stanowiskach może czynność ta trwać niemiłosiernie długo. Po dokonanych ustawieniach obiekty zostaną renderowane do postaci dwuwymiarowej mapy bitowej.

Po wybraniu przycisku "Dodaj głębię" pojawi się odpowiedni pasek narzędzi oraz pasek właściwości, a wpisany tekst otrzyma początkowe ustawienia trójwymiarowe. Z prawej strony znajduje się przykładowy tekst. Aby zobaczyć go dokładniej kliknij na nim, a na 10 sekund otworzy się nowe okienko z powiększonym rysunkiem.

Możesz "ściąć" krawędzie obiektu tak, by bardziej przypominały naturalne przedmioty, tworząc tzw. "fazę". Wybierz na pasku właściwości fazę przednią lub tylną, a pojawi się okienko z możliwością wybory typu fazy. Możesz także ustawić szerokość i wysokość fazy korzystając z paska właściwości.

Obiekt możesz dowolnie obracać w przestrzeni. W tym celu wybierz na pasku narzędzi polecenie "Obracanie obiektów". Na obiekcie pojawią się charakterystyczne czerwone kwadraty, które możesz złapać i przeciągnąć, obracając jednocześnie obiekt.

Inną czynnością która może niewątpliwie poprawić wygląd obiektu to oświetlenie go. Możesz ustawić światło punktowe oraz rozproszone. 

Światło rozproszone nie posiada źródła i dzięki temu na obiekcie nie powstają cienie. Możesz ustawić kolor padającego światła oraz jego jaskrawość.

Z kolei światło punktowe pada z określonego kierunku na obiekt i dzięki temu na obiekcie będą powstawały cienie. Możesz ustawić kilka źródeł światła punktowego (przycisk z plusem przy żarówce) oraz dla każdego z nich ustalić kolor i jaskrawość. Położenie światła punktowego określisz chwytając za kolorowe kółko na podglądzie i przeciągając je w inne położenie.

Pamiętaj aby po każdej zmianie ustawień wybrać przycisk "Zastosuj".

Zwróć uwagę (najlepiej w powiększeniu) na rozkład cieni i półcieni na przykładowym rysunku.

Trójwymiarowy tekst możesz także pokryć teksturą, dzięki temu obiekt uzyska bardziej naturalny wygląd, niż gdyby był w jednym kolorze. W tym celu na pasku właściwości wybierz listę rozwijaną z teksturami.

Kamera

Podczas pracy z tekstem trójwymiarowym widoczny on jest poprzez kamerę. Kamerę możesz przysuwać, oddalać, itp. 

Oglądany obiekt może zmienić swoje położenie w oglądanym okienku (wizjerze) poprzez przesunięcie kamery. Po wybraniu narzędzia "Przesuwanie kamery" należy chwycić i przesunąć obiekt.

Masz także możliwość wyboru powiększenia kamery. Wybierz odpowiednie narzędzie, a pojawi się nowy pasek właściwości. Operacja powiększania lub pomniejszania nie powoduje fizycznego przesunięcia kamery bliżej lub dalej oglądanego tekstu. Aby powiększyć tekst wybierz przycisk "Powiększenie kamery", kliknij na obiekcie, a następnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki przesuwaj ją w górę, ewentualnie w dół by pomniejszać. Oglądać obiekt możesz także dzięki jednemu z trzech zdefiniowanych obiektywów: szerokokątnego, normalnego i teleobiektywu. Jeżeli dzięki tym czynnościom obiekt nie będzie się mieścić w wizjerze, to wybierz polecenie "Dopasuj powiększenie" aby dopasować rozmiar tekstu do wizjera.

Kolejną możliwością jest przysuwanie kamery. Po wybraniu danego narzędzia należy kliknąć obiekt i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki przesuwać ją w górę (przysuwanie kamery) lub w dół (oddalanie kamery). Przycisk "panoramowanie kamery" umożliwia dopasowanie kierunku z którego będziemy oglądali obiekt poprzez kamerę. Po kliknięciu na obiekcie trzymaj wciśnięty lewy przycisk myszki by zmienić kierunek kamery. Masz także możliwość stopniowego przybliżania, bądź oddalania kamery. Jeżeli w wyniku tych czynności obiekt nie będzie w całości widoczny w wizjerze, to wybierz przycisk "Dopasuj przysunięcie", a rozmiar tekstu dopasuje się do rozmiaru wizjera.

Ustawienia renderowania

Gdy tekst trójwymiarowy wygląda już zadawalająco to możesz powrócić do "normalnego" trybu rysowania poprzez kliknięcie poza wizjerem. Tekst trójwymiarowy będzie przez chwilę renderowany (przekształcany na postać rastrową). Aby móc zmienić ustawienia tekstu musisz dwa razy szybko na nim kliknąć lub wybrać z menu podręcznego (rozwijanego poprzez kliknięcie na obiekcie prawym przyciskiem myszki) polecenie "Obiekt Edytuj Element TextArt3D".

Wygląd obiektu po renderowaniu jest uzależniony od ustawień opcji renderowania. Aby je zmienić wybierz przycisk "Ustawienia renderowania..." dostępny na pasku właściwości podczas pracy z tekstem trójwymiarowym.

W okienku możesz zmienić rozmiar obrazka powstałego po renderowaniu. Ważne abyś ustawił odpowiednią rozdzielczość obrazka który ma powstać. Jeżeli tworzoną grafikę chcesz wyświetlać tylko na monitorze (np. prezentacje graficzne, strony WWW) to ustaw rozdzielczość 75 dpi. Rozmiar obrazka spadnie do ok. 1/4 w stosunku do rozdzielczości 150 dpi, a jakość będzie niezmieniona (gdyż monitor pracuje w rozdzielczości 75 dpi i po prostu nie jest w stanie wyświetlić większej liczby szczegółów). Jeżeli jednak będziesz chciał wydrukować grafikę na drukarce atramentowej to ustaw rozdzielczość na 150 do 300 dpi. Jakość powstałej w ten sposób grafiki możesz jednak poprawić wybierając odpowiedni do potrzeb "Rodzaj renderowania" (ale też zwiększysz lub zmniejszyć czas potrzebny na renderowanie obrazka).

  Strona główna >>> Stosowanie efektów do tekstu >>> Tekst trójwymiarowy