Strona główna >>> Kilka ćwiczeń >>> Ćwiczenie

Ćwiczenia

KROK 1.

Narysuj prostokąt.

KROK 2.

Kliknij na nim drugi raz i "zukosuj" go o 45 stopni.

KROK 3.

Zrób odbicie (chwyć górny uchwyt i przeciągnij go przez prostokąt w dół trzymając wciśnięty wciœnięty CTRL, w trakcie przeciągania wciśnij i puść prawy przycisk myszki aby pozostawić oryginałgania

KROK 4.

Narysuj dodatkowy prostokąt, tak aby jego dolna krawędź znalazła się na wspólnej krawędzi poziomych prostokątów, a prawy bok aby przechodził przez górny narożnik. Potem przekształć prostokąt w krzywą poleceniem Rozmieszczenie | Przekształć w krzywe. Przesuń prawy dolny węzeł prostokąta do narożnika poziomego prostokąta.

KROK 5.

Zrób odbicie w poziomie pionowego prostokąta.

KROK 6.

Dla górnego pionowego i dolnego poziomego prostokąta wybierz kolor biały. Dla dwóch pozostałych niebieski.

KROK 7.

Zaznacz wszystkie obiekty i kliknij na nich ponownie by obrócić je o 45 stopni w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

KROK 8.

Przesuń górny węzeł tak by tworzył linię pozioma z sąsiednim węzłem z lewej strony. Podobnie postąp z najbardziej wysuniętym węzłem na prawo.

  Strona główna >>> Kilka ćwiczeń >>> Ćwiczenie