Strona główna >>> Krzywe Béziera >>> Symetryczność punktów kontrolnych

Symetryczność punktów kontrolnych


Animacja przedstawia wpływ symetryczności punktów kontrolnych względem węzła:

  1. zwiększenie odległości punktu kontrolnego przy zachowaniu kąta, spowodowało zmianę wyglądu krzywej, choć nadal ma ona gładki przebieg w węźle;
  2. zmiana kąta spowodowała nie tylko zmianę przebiegu segmentu, ale i krzywa w węźle nie ma już gładkiego przebiegu.
  Strona główna >>> Krzywe Béziera >>> Symetryczność punktów kontrolnych