Strona główna >>> Krzywe Béziera >>> Zmiana położenia punktów kontrolnych

Zmiana położenia punktów kontrolnych

Animacja obrazuje wpływ kąta położenia i odległości pomiędzy punktem kontrolnym, a węzłem:

  1. niewielkie odsunięcie punktu kontrolnego od węzła spowodowało lekkie wybrzuszenie segmentu;
  2. większe odsunięcie punktu kontrolnego, przy zachowaniu kąta, spowodowało zwiększenie wybrzuszenia;
  3. zmiana kąta spowodowało inny przebieg segmentu w węźle przy zachowaniu wielkości wybrzuszenia (choć oczywiście położenie wybrzuszenia się zmieniło, bo zmienił się przebieg krzywej)
  4. dosunięcie punktu kontrolnego do węzła zmniejszyło wybrzuszenie.
  Strona główna >>> Krzywe Béziera >>> Zmiana położenia punktów kontrolnych