Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Kontur gładki

Kontur gładki

Animacja pokazuje jaki wpływ na przebieg modyfikowanej krzywej ma sposób ustawienia węzła. W powyższym przykładzie węzeł został ustawiony jako "Gładki".

Zwróć uwagę, iż zmiana położenia jednego z punktów kontrolnych powoduje, iż drugi przemieszcza się tak, aby oba cały czas znajdowały się na jednej prostej, aczkolwiek nie wymusza jednakowej ich odległości od węzła.

  Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Kontur gładki