Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Kontur ostry

Kontur ostry

Animacja pokazuje jaki wpływ na przebieg modyfikowanej krzywej ma sposób ustawienia węzła. W powyższym przykładzie węzeł został ustawiony jako "Ostry".

Zwróć uwagę, iż zmiana położenia jednego z punktów kontrolnych nie wpływa na przeciwległy.

  Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Kontur ostry