Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Kontur symetryczny

Kontur symetryczny

Animacja pokazuje jaki wpływ na przebieg modyfikowanej krzywej ma sposób ustawienia węzła. W powyższym przykładzie węzeł został ustawiony jako "Symetryczny".

Zwróć uwagę, iż oba punkty kontrolne zawsze leżą na jednej prostej i są jednakowo oddalone od węzła.

  Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Kontur symetryczny