Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Przykład 2

Rozwiązanie przykładu

Po narysowaniu odcinka przekształć go w krzywą (tak jak w poprzednim przykładzie). Następnie przesuń węzły oraz punkty kontrolne tak jak na rysunku.

  Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Przykład 2