Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Przykład 3

Rozwiązanie przykładu

Narysuj odcinek i przekształć go w krzywą (tak jak w pierwszym przykładzie). Następnie przesuń punkty kontrolne tak jak na rysunku.

  Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Przykład 3