Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Przykład 4

Rozwiązanie przykładu

Ten przykład jest najbardziej skomplikowany. Zacznij od narysowania odcinka, a następnie przekształć go w krzywą (tak jak w pierwszym przykładzie). Wskaż ostatni węzeł i dodaj pośrodku nawy węzeł, a następnie przeciągnij go powyżej tak jak na rysunku.

Zaznacz wszystkie trzy węzły i wyrównaj je w pionie. Następnie zaznacz dwa krańcowe węzły (dolne) i połącz je w jeden węzeł (przycisk "Złącz dwa węzły").

Wystarczy teraz ustawić punkty kontrolne tak jak na rysunku powyżej. Serduszko jest krzywą zamkniętą, możesz więc ustawić dla niego wypełnienie.

  Strona główna >>> Zmiana kształtów krzywych >>> Przykład 4