Strona główna >>> Zmiana kształtów obiektów >>> Modyfikacja gwiazdy

Modyfikacja gwiazdy

Animacja pokazuje jaki wpływ na wygląd gwiazdy może mieć przesunięcie jednego z węzłów (inne, podobne węzły zostaną analogicznie przesunięte).

  Strona główna >>> Zmiana kształtów obiektów >>> Modyfikacja gwiazdy