Strona główna >>> Opcje >>> Obszar roboczy | Edycja

Obszar roboczy | Edycja

Kiedy korzystasz z duplikacji obiektów (Ctrl+D) to zauważyłeś, że kopie pojawiają się zawsze w takich samych odstępach. Możesz zmienić te wartości w polu Umieszczanie kopii. Dzięki temu, gdy będziesz musiał rozmieścić wiele jednakowych obiektów na stronie w identycznych odstępach, zrobisz to znacznie szybciej niż przez zwykłe kopiowanie.

Obracanie obiektów przy przytrzymanym klawiszu Ctrl, powoduje ich skokowy obrót. Domyślną wartością jest 15 stopni. Jeżeli chciałbyś obracać z większą precyzją zmień wartość w polu Wymuszony kąt.

  Strona główna >>> Opcje >>> Obszar roboczy | Edycja