Strona główna >>> Opcje >>> Obszar roboczy |Zapisywanie

Obszar roboczy | Zapisywanie

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabraknie prądu, to stracisz efekt swojej często wielogodzinnej pracy. Któż z nas pamięta bowiem o regularnym zapisywaniu naszej pracy, tylko nieliczni. Dlatego też program może za nas dokonywać zapisywania dokumentu co określony czas. Bezwzględnie więc pozostaw zaznaczoną opcję Automatyczne tworzenie kopii zapasowej co. Automatyczne zapisywanie co 10 minut możesz spokojnie zmniejszyć do kilku minut bez zauważalnego wpływu na wydajność systemu.

Możesz określić także lokalizację zapisywania kopii zapasowej. Nie ma to w zasadzie większego znaczenia, tym bardziej, iż po zakończeniu pracy z dokumentem i tak zostanie ona automatycznie usunięta.

Pole Twórz kopię zapasową spowoduje przy kolejnych otwarciach naszego dokumentu utworzenie pliku o nazwie Kopia_zapasowa_NAZWAPLIKU.cdr w tym samym folderze co plik oryginalny.

  Strona główna >>> Opcje >>> Obszar roboczy |Ogólne