Strona główna >>> Opis programu CorelDRAW

Opis programu CorelDRAW

Program CorelDRAW (we wcześniejszych wersjach program nazywał się CorelDRAW!, lecz ostatnio zrezygnowano z wykrzyknika) jest przeznaczony do tworzenia grafiki wektorowej. Doskonale nadaje się do plakatów, szyldów reklamowych, wizytówek, a także do tworzenia skomplikowanych rysunków technicznych.

Możliwe jest tworzenie podstawowych dokumentów tekstowych takich jak raporty, czy broszury. Osoby pracujące do tej pory z programami graficznymi typu Paint, Paint Shop Pro, czy też Corel Photo-Paint, będą się niestety musiały uczyć rysowania od początku. Tutaj obowiązuje zupełnie inna filozofia. W zasadzie nie ma pędzla znanego z innych programów, a i gumka też działa trochę inaczej. Gdy w CorelDraw narysujemy np. kilka kwadratów nachodzących na siebie, a po pewnym czasie chcemy zmienić ich położenie, możemy to zrobić bez jakichkolwiek problemów, a np. w programie Paint jest to niemożliwe.

Niestety nie możemy oczekiwać, iż w programie CorelDraw będziemy mogli poprawiać zeskanowane zdjęcia z wakacji, ale za to będziemy to mogli zrobić w programie Paint. W Corel-u będziemy posługiwać się wyłącznie tak zwanymi obiektami. Obiektami są np. okręgi, elipsy, kwadraty, gwiazdy, tekst, itp. Każdy z obiektów jest umieszczany na ekranie jeden nad drugim. W każdej chwili i bez jakichkolwiek problemów możemy zmienić np. kolor jednego z wcześniej narysowanych obiektów. W każdej chwili możemy także zmienić położenie, rozmiar obiektu, a nawet go obrócić czy rozciągnąć.

Niniejszy opis bazuje na wersji 8. Obecnie została wprowadzona do sprzedaży wersja 11 (koniec 2002 roku). W języku polskim są dostępne wersje 8, 9 i 11 . Różnice pomiędzy tymi wersjami są na tyle nieistotne, iż obojętne jest z której będziesz korzystać. W praktyce można ćwiczyć też na wcześniejszych wersjach, a w szczególności na wersjach 6 i 7, gdyż mają one zbliżony wygląd ekranu i posiadają podobne funkcje (choć niestety nie wszystkie spośród omawianych). Firma Corel udostępnia pomoc techniczną pod numerem telefonu +48(0)71-347-72-79. Szczegółowe informacje o firmie Corel i jej produktach są dostępne na stronie WWW http://www.corel.com.

  Strona główna >>> Opis programu CorelDRAW