Strona główna >>> Proste ćwiczenia >>> Ćwiczenie 1

Proste ćwiczenia

Krok 1. Narysuj wydłużony prostokąt i zmień jego kolor na czerwony.

Krok 2. Kliknij ponownie na obiekcie, tak aby pojawiły się uchwyty obrotu. Wciśnij klawisz "+" na klawiaturze numerycznej, aby utworzyć kopię tego obiektu. Następnie chwyć za jeden z uchwytów obrotu i obróć prostokąt o 15 stopni (przeciwnie do ruch wskazówek zegara).

Krok 3. Powtarzaj krok 2, aż uzyskasz ostateczny rezultat (pomoc: zamiast ciągle powtarzać tę samą czynność, możesz skorzystać ze skrótu klawiaturowego Ctrl+R).

  Strona główna >>> Proste ćwiczenia >>> Ćwiczenie 1