Strona główna >>> Rysowanie linii i krzywych

Rysowanie linii i krzywych

Gdy zaczynamy uczyć się programu do obróbki bitmap, to zaczynamy w zasadzie od rysowania odręcznego linii i krzywych. W programach "wektorowych" tworzymy jednak na początku raczej kwadraty czy koła, gdyż są one jakby bardziej naturalne w tym przypadku. Mamy wtedy możliwość wypróbowania od razu jak nadaje się kolory, obraca, ukosuje, czyli wykonuje się coś co w programach do tworzenia grafiki rastrowej w zasadzie nie występuje. Oczywiście narysowaną linię też można obrócić, czy ukosować, ale moim zdaniem znacznie lepszy efekt uzyskuje się z większymi obiektami.

Narzędzia rysowania

CorelDRAW oferuje trzy narzędzia do rysowania odręcznego, które pojawią się po dłuższym przytrzymaniu lewego przycisku myszki na aktualnie wybranym narzędziu rysowania:
A - rysunek odręczny,
B - krzywe Béziera,
C - pisak.
Pozostałe dwa narzędzia zostaną omówię w jednym z następnych rozdziałów.

Narzędzie rysunku odręcznego

Narzędzie "Rysunek odręczny" jest bardzo podobne do odręcznego rysowania po kartce papieru ołówkiem. Niestety zauważysz zapewne, że powstała w ten sposób krzywa nie odpowiada dokładnie tej którą rysowałeś. Związane jest to z tym, że narysowana przez Ciebie krzywa musi zostać przekształcona na krzywe Béziera, czyli muszą zostać utworzone węzły i odpowiadające im punkty kontrolne które określają przebieg danego segmentu krzywej. Gdyby narysowana krzywa miała być idealnie taka jak ta którą rysowałeś, to musiałoby powstać bardzo dużo węzłów, co w efekcie znacznie znacznie skomplikowałoby opis krzywej i w przypadku wielu takich obiektów, spowolniłoby pracę programu. Dlatego właśnie dobierana jest najbardziej zbliżona krzywa z niewielką ilością węzłów.

Aby narysować krzywą kliknij w dowolnym miejscu ekranu i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki przeciągnij nią po ekranie (podobnie jak to robisz ołówkiem po kartce papieru). Powstanie w ten sposób nieregularna krzywa.

Możesz też narysować linię prostą. Wciśnij i puść lewy przycisk myszki, przesuń wskaźnik w inne położenie i ponownie naciśnij lewy przycisk myszki. Gdy podczas przesuwania myszki będziesz trzymał wciśnięty klawisz Ctrl, to wskaźnik będzie się poruszał skokowo co 15 stopni, umożliwi to np. łatwe narysowanie idealnej linii poziomej, pionowej lub pochylonej pod kątem np. 45 stopni.

W każdej chwili możesz dorysować dalszą część dowolnej linii. Wybierz narzędzie "Wskaźnik" i zaznacz interesującą Cię krzywą. Następnie wybierz narzędzie rysowania odręcznego i przesuń wskaźnik w pobliże jednego z końców linii (z dokładnością do 5 punktów). Wskaźnik myszki zmieni się z trybu rysowania nowej linii na tryb dorysowywania do istniejącej linii .

Jeżeli chcesz narysować odręcznie kształt zamknięty, to musisz ostatni punkt utworzyć w tym samym miejscu co zacząłeś. Możesz utworzyć oczywiści kształt zamknięty złożony z linii prostych jak i odręcznych, pamiętaj jednak, iż w przypadku linii prostych musisz zawsze zaczynać następną linię w miejscu końca poprzedniej. Utworzone w ten sposób krzywe zamknięte są obiektami które możesz wypełnić dowolnym kolorem lub deseniem.

W trakcie rysowania, możesz także zmazać fragment krzywej, ale nie możesz puścić lewego przycisku myszki. Trzymając cały czas wciśnięty przycisk myszki dodatkowo wciśnij klawisz SHIFT i cofaj się po narysowanej linii, gdy kursor znajdzie się w pobliżu jakiegoś węzła, to zostanie usunięty cały odcinek krzywej, aż do tego węzła.

Jeżeli będziesz chciał zmienić kolor narysowanej krzywej, to pamiętaj, że nie ma ona wypełnienia, więc musisz ustawiać zawsze kolor konturu. Do krzywych stosują się prawie wszystkie polecenia dostępne w narzędziu "Kontur", zajrzyj więc do tego rozdziału. Obok znajduje się kilka krzywych z różnymi zakończeniami (strzałkami).

Część z omawianych w rozdziale dotyczącym konturów obiektów opcji, jest też dostępna z paska narzędzi w górnej części programu. Pamiętaj jednak, iż aby pasek ten był dostępny to musi być zaznaczona tylko jedna krzywa.

Narzędzie krzywych Béziera

Gdy rysujesz krzywą, to program sam decyduje gdzie i ile węzłów należy umieścić, aby powstała krzywa była zbliżona do tej którą rysowałeś. Jeżeli chcesz jednak sam decydować gdzie mają się znajdować węzły to powinieneś rysować krzywe przy pomocy narzędzia "Krzywe Béziera". Klikając na ekranie umieszczasz kolejno poszczególne węzły, a program sam połączy je z poprzednimi linią prostą. Jeżeli jednak przytrzymasz wciśnięty lewy przycisk myszki, to będziesz mógł także określić położenie punktów kontrolnych.

Jednak w trakcie ustawiania punktów kontrolnych będą one zawsze ustawiane symetrycznie względem węzła. Możesz to zmienić w ten sposób, iż w trakcie rozmieszczania punktów kontrolnych przytrzymaj wciśnięty klawisz "C" aby przekształcić węzeł w węzeł ostry, a klawisz "S" aby utworzyć węzeł gładki. Gdy jednak przytrzymasz wciśnięty klawisz "ALT" to możesz zmienić położenie węzła.

Narzędzie pisaka

Zdecydowanie jednak najciekawszym narzędziem jest "Pisak". Dzięki niemu możemy tworzyć krzywe o przeróżnych kształtach i grubościach w dowolnym ich odcinku. Jednak po narysowaniu krzywej, jest ona przekształcana na obiekt zamknięty, tak więc możesz nie tylko definiować kontur, ale także i wypełnienie. Gdy wybierzesz to narzędzie pojawi się odpowiedni pasek z dostępnymi czteroma rodzajami końcówek pisaków:

  Strona główna >>> Rysowanie linii i krzywych