Strona główna >>> Wybieranie kolorów >> Kopiowanie kolorów

Kopiowanie kolorów

Animacja pokazuje sposób kopiowania kolorów z jednego obiektu do innego:

  1. chwytamy prawym przyciskiem obiekt źródłowy (czerwony prostokąt),
  2. trzymając ciągle prawy przycisk myszki, przeciągamy wskaźnik na obiekt docelowy (żółty prostokąt),
  3. zwalniamy przycisk myszki, pojawi się podręczne menu, z którego wybieramy interesującą nas opcję, czyli "Kopiuj wypełnienie tutaj". Obiekt docelowy otrzyma identyczne wypełnienie jak obiekt źródłowy.
  Strona główna >>> Wybieranie kolorów >> Kopiowanie kolorów