Strona główna >>> Dokery i Teczki podręczne >>> Style grafiki i tekstu

Style grafiki i tekstu

Rysunek utworzony w programie CorelDRAW jest oparty o tzw. style i szablony, określające sposoby tworzenia (wyświetlania) grafiki i tekstu.

Szablon jest "zbiorem" stylów określających wygląd obiektów, tzn. jakie będą one posiadały wypełnienia, kolor i grubość konturu itp. Dzięki temu uzyskujesz nie tylko łatwość nadawania obiektom wyglądu identycznego względem innych obiektów, ale także masz możliwość szybkiej zmiany wyglądu wszystkich obiektów posiadających ten sam styl.

Np. gdy uznasz, że podstawowym kolorem tworzonego przez Ciebie logo firmy powinien być kolor niebieski, a nie jak stworzyłeś logo w kolorze zielonym, wystarczy, że zmienisz kolor z zielonego na niebieski dla stosowanego stylu, a wszystkie obiekty które były określone na tym stylu od razu staną się też niebieskie.

Dzięki stylom posiadasz więc możliwość łatwego tworzenia dokumentów o jednolitej szacie graficznej i ewentualnych szybkich zmian np. kolorów dla wybranych obiektów.

Styl grafiki może zawierać w sobie następujące atrybuty obiektu: wypełnienie i kontur. Natomiast styl tekstu zawiera atrybuty czcionki, odstępy, wyrównanie i atrybuty grafiki. Możesz korzystać z zapisanych w programie stylów jak i tworzyć nowe. Utworzone style możesz później stosować do innych rysunków (o ile go wcześniej zachowałeś) i dzięki temu utrzymywać stały wygląd dla wszystkich tworzonych dokumentów.

Np. w okienku z prawej strony znajdują się zarówno style domyślne jak i style utworzone własnoręcznie, są to style: "Czerwony obiekt", "Zielony obiekt" oraz "Obiekt z teksturą".

Tworzenie własnego stylu

Aby utworzyć własny styl kliknij przycisk ze strzałeczką w okienku dokera i wybierz polecenie "Nowy". Następnie określ typ tworzonego stylu: "Styl grafiki", "Styl tekstu ozdobnego" lub "Styl tekstu akapitowego".

Utworzony w ten sposób styl pojawi się w oknie dokera. Zaznacz nowo utworzony styl i przypisz mu właściwości poprzez kliknięcie strzałeczki i wybranie "Kopiuj właściwości z..." i wskazanie obiektu z którego chcesz skopiować atrybuty. Możesz także zmienić nazwę utworzonego stylu dwa razy klikając na jego nazwie, bądź poprzez polecenie "Zmień nazwę".

Innym sposobem utworzenia nowego stylu jest przeciągnięcie obiektu z obszaru rysowania do dokera.

Tak utworzony styl możesz teraz wykorzystywać dla innych obiektów. Wskaż interesujący Cię obiekt i wybierz polecenie "Zastosuj styl", albo po prostu przeciągnij ikonę stylu z dokera na obiekt.

Jeżeli chcesz zmienić pewne atrybuty stylu to zaznacz jego ikonę w dokerze, a następnie wybierz "Właściwości". Zmień następnie ustawienia w jednej z trzech sekcji: "Tekst" (tylko dla tekstu), "Wypełnienie", bądź "Kontur". Zmiany zostaną automatycznie zastosowane dla wszystkich obiektów opartych o dany styl. Podobnie możesz zmienić ustawienia stylu po wybraniu polecenia "Kopiuj właściwości z..." i wskazanie obiektu z którego chcesz skopiować atrybuty.

Jeżeli dany styl nie będzie Ci już potrzebny, usuń go po zaznaczeniu jego ikony poleceniem "Usuń" lub wciskając klawisz "Delete".

Gdy masz utworzonych bardzo dużo styli możesz wybierać tylko niektóre z nich, aby wyświetlić je w dokerze, dzięki poleceniu "Pokaż". Opcja "Widok automatyczny" wyświetla w dokerze tylko te style które mogą być zastosowane do zaznaczonego obiektu.

Jeżeli chcesz zapoznać się z przykładowym wykorzystaniem stylów przejdź do strony "Ćwiczenie z wykorzystania styli"

Szablon stylów

Zbiór stosowanych przez Ciebie styli będziesz mógł zachować do późniejszego wykorzystania w postaci tzw. "Szablonów". Po zainstalowaniu programu CorelDRAW masz dostęp do domyślnego szablonu zapisanego pod nazwą CORELDRW.CDT, zawierającego po jednym stylu dla grafiki i tekstu ozdobnego oraz siedem stylów dla tekstu akapitowego. Utworzone własnoręcznie style możesz zachować jako szablon wybierając polecenie "Szablon | Zapisz jako...". Gdy będziesz go później potrzebował wystarczy go wczytać poleceniem "Szablon | Załaduj..."

  Strona główna >>> Dokery i Teczki podręczne >>> Style grafiki i tekstu