Strona główna >>> Dokery i Teczki podręczne

Dokery i Teczki podręczne

Dokery i Teczki podręczne są okienkami podobnymi do rolet, z tym że mogą one zostać zablokowane przy krawędzi okna programu. Okno dokowane może zawierać elementy znane z innych okien dialogowych, ale w przeciwieństwie do nich może zostać cały czas otwarte, dzięki czemu posiadasz stały dostęp do często wykonywanych czynności. Z kolei Teczki podręczne umożliwiają łatwy dostęp do wielu folderów, bibliotek obrazków Clipart, fotografii, modeli trójwymiarowych itp.

Czynności które możesz wykonać na oknach dokowanych to:

Aby zapoznać z niektórymi z dokerów kliknij poniższe hiperłącze:


Menedżer obiektów

Menedżer widoków

Style grafiki i tekstu

Symbole

Menedżer skryptów i wzorców

Dane obiektu

Aby zapoznać z niektórymi Teczkami podręcznymi kliknij poniższe hiperłącze (dołączyłem do spisu Samouczek):


Przeglądaj; Obrazki Clipart; Zdjęcia; Modele trójwymiarowe

Ulubione wypełnienia i kontury

Samouczek
  Strona główna >>> Dokery i Teczki podręczne