Strona główna >>> Dokery i Teczki podręczne >>> Menedżer obiektów

Menedżer obiektów

Korzystając z Menedżera obiektów możesz wyświetlić strukturę hierarchiczną dokumentu, obiektów i warstw. Dla wszystkich obiektów z których składa się Twój dokument zostanie wyświetlona miniaturka oraz opis właściwości obiektu (wypełnienia oraz konturu).

Każdy nowy rysunek składa się z czterech tzw. warstw. Warstwy możesz sobie wyobrazić jako szyby położone jedna na drugiej, gdzie na każdej z nich możesz coś umieścić. Są to: "Obiekt główny Siatka" (zawiera siatkę), "Obiekt główny Prowadnice" (zawiera prowadnice), "Obiekt główny Pulpit" (zawiera obiekty narysowane poza obszarem dokumentu) i jedna warstwa do rysowania "Warstwa 1" (zawiera utworzone obiekty).

Jeżeli któryś z elementów zawiera inne, to wtedy z jego lewej strony jest wyświetlony mały plus "+", gdy na niego klikniesz zobaczysz zawartość danego elementu. Np. na rysunku poniżej mamy:

Przenoszenie obiektów w menedżerze obiektów

Korzystając z Menedżera obiektów możesz przenosić i grupować obiekty. Zaznaczenie obiektu na obszarze rysowania automatycznie zaznaczy ten obiekt w Menedżerze obiektów i odwrotnie.

Jeżeli chcesz korzystając z Menedżera obiektów zaznaczyć kilka obiektów to klikaj na obiektach z przytrzymanym klawiszem Ctrl (dodaje do zaznaczenia) bądź Shift (zaznacza wszystkie obiekty od pierwotnie zaznaczonego do aktualnie wskazanego). Gdy obiekt (bądź kilka zaznaczonych obiektów) przeciągniesz w inne miejsce na kolejce obiektów to je przeniesiesz. Zwróć uwagę na wygląd kursora myszki, jeżeli ustawisz go pomiędzy obiektami to pojawi się czarna strzałeczka oznaczająca przenoszenie, natomiast umieszczenie kursora myszki na innym obiekcie jest sygnalizowane czarną strzałeczką z obiektami oznaczającą grupowanie przeciąganych obiektów ze wskazanym. Możesz też przeciągnąć wybrane obiekty w wciśniętym prawym klawiszem myszki, a wtedy pojawi się podręczne menu z którego możesz wybrać czynność którą chcesz wykonać.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu warstwami znajdziesz w rozdziale "Warstwy".

  Strona główna >>> Dokery i Teczki podręczne >>> Menedżer obiektów