Strona główna >>> Dokery i Teczki podręczne >>> Symbole

Symbole

Możesz do tworzonego przez siebie rysunku bardzo łatwo i szybko dodawać symbole, które nie znajdują się na klawiaturze, albo są "głęboko schowane" w plikach z czcionkami. Gdy wybierzesz doker "Symbole" masz możliwość dotarcia do wszystkich symboli w dowolnym zestawie czcionek, który wybierasz z rozwijanej listy (na rysunku z prawej strony jest wybrana czcionka CommonBullets).

Interesujący symbol możesz teraz przeciągnąć na obszar rysowania. Jeżeli chciałbyś wstawić dany symbol jako tekst , a nie obiekt graficzny, to wybierz narzędzie "Tekst", następnie kliknij miejsce w którym chcesz wpisać tekst i dwukrotnie kliknij interesujący Cię symbol. Rozmiar wstawianego w ten sposób symbolu określasz poprzez pole "Rozmiar" w dolnej części dokera.

Jeżeli zaznaczysz pole wyboru "Sąsiadująco" to przeciągnięcie symbolu na kartkę spowoduje utworzenie deseniu tła (zajmującego całą kartkę) o rozmiarach symboli określonych w "Opcjach kafelków". Każdy kafelek jest osobnym obiektem, więc możesz go dowolnie edytować.

Tworzenie symboli

Masz także możliwość samodzielnego tworzenia nowych symboli i zachowywania ich w zbiorze symboli. W tym celu utwórz dowolny obiekt (jeżeli utworzyłeś kilka obiektów to musisz je zaznaczyć i połączyć wybierając z górnego menu "Rozmieszczenie | Połącz") lub zmodyfikuj dowolny znak z zestawu czcionek TrueType (poznasz je dzięki podwójnemu TT przed nazwą czcionki). Następnie zaznacz interesujący Cię obiekt i wybierz z górnego menu "Narzędzia | Utwórz | Symbol" i wybierz nazwę zestawu symboli lub utwórz własny zestaw poprzez wpisanie własnej nazwy.

 

 

  Strona główna >>> Dokery i Teczki podręczne >>> Symbole