Strona główna >>> Efekty >>> Głębia

Głębia

Głębia stwarza iluzję zarówno perspektywy, jak i głębi. Otrzymujemy wrażenie, iż obiekty są trójwymiarowe. Możliwe jest też utworzenie głębi bez perspektywy, w której linie pogłębionej powierzchni są prowadzone równolegle do siebie. 

Rodzaje głębi

Istnieje kilka rodzajów głębi. Ich nazwy określają kierunek głębi względem obiektu oryginalnego (zwanego też bazowym). Typy głębi wybiera się z zakładki "Punkt zbiegu" . W pierwszej od góry rozwijanej liście wybierz jej rodzaj, między innymi możesz zastosować:

Tył równolegle - tutaj nie stosuje się perspektywy, a jedynie efekt głębi, gdyż "boczne ścianki" są do siebie ustawione równolegle.

Mała do tyłu - jest to najbardziej zbliżona do "rzeczywistości" głębia, stwarzająca wrażenie perspektywy.

Duża do tyłu - sprawia wrażenie "rozszerzania" się obiektu, a także Mała do przodu, Duża do przodu, Przód równolegle. Przykładowy efekt zastosowania głębi będzie można zobaczyć powyżej rozwijanej listy z typami głębi.

Punk zbiegu głębi

Poniżej znajduje się lista rozwijana punktu zbiegu. Punkt zbiegu jest "miejscem w przestrzeni", w którym zbiegły by się krawędzie obiektu. Na rysunku wyświetlany jest on w postaci znaczka "X", który można dowolnie przesuwać. Dodatkowo można wybrać z rozwijanej listy polecenia:

  • PZ do obiektu - punkt zbiegu jest "przypisany" do obiektu i gdy przesuwamy obiekt, to automatycznie zmienia swoje położenie punkt zbiegu,
  • PZ do strony - powoduje "zablokowanie" punktu zbiegu w danym miejscu strony, przez co przesunięcie obiektu nie spowoduje zmiany położenia punktu zbiegu,
  • Kopiuj PZ z... - pozwala z kolei skopiować punkt zbiegu z obiektu dla którego zastosowano już głębię,
  • Wspólny PZ - umożliwia wskazanie obiektu posiadającego już głębię, dzięki czemu istniejący już punkt głębi będzie też jednocześnie punktem zbiegu dla głębi początkowego obiektu.

Głębokość głębi

Pole Głębokość można ustawiać tylko dla głębi perspektywicznej. Określa ona jak dlatego głębia perspektywiczna jest oddalona od punktu zbiegu. Im większa jest wartość, tym bardziej mocne jest wrażenie "głębokości" obiektu. Dla wartości 99, położenie punku zbiegu będzie w "nieskończoności".

Obrót głębi

Kolejna zakładka umożliwia obrót obiektu w przestrzeni. Wystarczy, że chwycisz w dowolnym miejscu stylizowany znak firmowy "Corela" i przeciągniesz go. W obszarze rysowania zobaczysz kropkowany obraz obróconego obiektu. Aby zastosować dokonany obrót wciśnij przycisk "Zastosuj". Zamiast obracania znaczka, możesz wpisać wartości obrotu, podając trzy składowe. Aby móc tego dokonać, kliknij mały przycisk w prawym dolnym rogu rolety symbolizujący kartkę z zagiętym rogiem.

Oświetlenie głębi

Obiektom możemy także nadawać oświetlenie . Efekt ten otrzymamy poprzez zastosowanie symulowanych źródeł światła białego. Dla głębi można zastosować maksymalnie trzy źródła światła. Każde źródło światła morze pochodzić z innej strony i posiadać inną intensywność (świecą: "jaśniej" lub "ciemniej"). Efekt ten polepsza złudzenie perspektywy, a także wypełnienie obiektu staje się "bardziej naturalne". Aby "włączyć" światło należy "wcisnąć" przynajmniej jeden z trzech przycisków z lewej strony podglądu w rolecie. Pojawi się kółeczko z liczbą odpowiadającą włączonemu źródłu światła, które możesz dowolnie przesuwać w obrębie pola podglądu.

Przykład z lewej strony jak widać, został oświetlony jednym źródłem światła położonym pośrodku obiektu z jego przedniej prawej strony.

Zaznaczenie pola "Pełen zakres kolorów" pozwala stworzyć bardziej realistyczny efekt, gdyż wtedy program stosuje bardziej złożony algorytm cieniowania.

Wypełnienie głębi

Dla zastosowanej głębi możesz użyć jedno z trzech wypełnień :
- Wypełnienie obiektu - stosuje bieżące wypełnienie obiektu. Powinieneś je wybierać gdy cała głębia ma być pokryty identycznym kolorem, deseniem, teksturą czy też mapą bitową;
- Wypełnienie jednolite - powierzchnie tworzące głębię zostaną pokryte wybranym kolorem, który jest niezależny od koloru obiektu;
- Cieniowanie - tworzy metamorfozę dwóch wybranych kolorów dla powierzchni stanowiących głębię. Jest podobne do wypełnienia tonalnego.

Jeżeli jest zaznaczona pozycja "Jak na płaszczyźnie", to obiekt i jego głębia są traktowane przy wypełnianiu tak jak gdyby leżały na jednej płaszczyźnie, w przeciwnym razie dla każdej powierzchni jest tworzone odrębne wypełnienie. Opcja ta jest dostępna jedynie dla opcji "Wypełnienie obiektu".

Pole "Faza z wypełnieniem głębi" określa czy utworzona faza (o niej napiszę dokładniej za chwilę) ma być wypełniona kolorem obiektu, kolorem (lub wypełnieniem) powierzchni tworzących głębię, czy też osobnym kolorem.

Faza głębi

Faza jest tworzona na krawędzi obiektu i daje złudzenie jakby zostały one ścięte pod kątem innym niż 90 stopni. Aby efekt ten był widoczny musisz zaznaczyć pozycję "Użyj fazy". Jeżeli zaznaczysz także pozycję "Pokaż tylko fazę", to nie zostanie do obiektu zastosowany efekt głębi, tak jak na rysunku z lewej strony zrobiłem dla żółtej gwiazdy.

Poniżej okienka podglądu możesz określić zarówno głębokość fazy, jak i kąt pod którym mają zostać "ścięte" krawędzie obiektu.

(35 kB)

  Strona główna >>> Efekty >>> Głębia