Strona główna >>> Efekty

Efekty

Rozdział ten będzie omawiał efekty (czyli "to co tygrysy lubią najbardziej") które można zastosować do większości obiektów tworzonych przy pomocy programu CorelDRAW. Dzięki efektom możesz stworzyć profesjonalny i niepowtarzalny wygląd tworzonych dokumentów. Pamiętaj jednak, iż ich nadmiar nie tylko nie wzbogaci rysunku, ale pogorszy czytelność i spowoduje, że nasza praca będzie wyglądała jak bezładny zbiór kolorowych plam.

Aby zastosować jeden z efektów należy zaznaczyć jeden (lub więcej obiektów) i wybrać górne menu Efekty, a następnie odpowiedni efekt. Zamiast górnego menu można interesujący nas efekt wywołać przy pomocy kombinacji klawiszy (patrz rysunek z prawej strony). Pojawi się wtedy tak zwana "roleta" (oprócz perspektywy), w której to będzie można ustawić wszystkie parametry efektu.

Ponieważ ilość efektów jaką można zastosować jest bardzo duża, rozdzieliłem każdy efekt na osobną stronę. Aby przejść do opisu wybierz rysunek z efektem lub jego nazwę z prawej strony.

Perspektywa
Obwiednia
Metamorfoza
Głębia
Obrys
Soczewka

Istnieje też pewna grupa efektów które można wybierać z paska narzędzi z lewej strony ekranu. Są to tak zwane efekty (narzędzia) interakcyjne. Pozwalają one użytkownikowi na modyfikację efektu bezpośrednio na obiekcie, poprzez przeciąganie charakterystycznych znaczników. Część z nich powtarza się z efektami już omówionymi wcześniej, toteż omówię te jedynie zwracając uwagę na nowy sposób korzystania z danego efektu. "Interakcyjne wypełnienie" w zasadzie nie jest efektem, ale omawiam je tutaj ze względu na jego "interakcyjny" charakter.

Narzędzia
interakcyjne
Interakcyjna
przezroczystość
Interakcyjne
wypełnienie

Jeżeli zastosowałeś pewien efekt do przynajmniej jednego obiektu to możesz skopiować ten efekt, wykorzystując go w innym obiekcie, w tym celu wskaż obiekt dla którego chcesz zastosować istniejący już efekt, a następnie wybierz z górnego menu Efekty | Kopiuj i wskaż obiekt z zastosowanym efektem. Jeżeli wybierzesz klonowanie poleceniem Efekty | Klonuj, to skopiujesz nie tylko sam efekt, ale także utworzone takie atrybuty jak kontur, czy wypełnienie.

  Strona główna >>> Efekty