Strona główna >>> Efekty >>> Interakcyjna przezroczystość

Interakcyjna przezroczystość

Nadanie pewnemu obiektowi przezroczystości powoduje, iż będzie można zobaczyć obiekty leżące pod nim, tak jakby przy użyciu przyciemnionej szybki. W narzędziu tym możemy stosować zarówno przezroczystości jednolite, jak i tonalne, deseniowe i teksturowe. Jest to więc w pewien sposób nadawanie obiektowi wypełnienia, lecz powoduje zastosowanie tzw. maski w odcieniach szarości dla zastosowanego wypełnienia.

Aby zastosować "interakcyjną przezroczystość" wybierz przycisk na pasku narzędzi o takiej samej nazwie . Następnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki przesuń ją po ekranie. Zostanie zastosowana przezroczystość tonalna. Zamiast przeciągać myszką możesz też od razu wybrać interesującą Cię przezroczystość z paska narzędzi korzystając z pola "Typ przezroczystości". Będziesz miał do wyboru jedną z opcji:
- Brak;
- Jednolita;
- Tonalna;
- Deseniu;
- Tekstury.

Wszystkie typy wypełnień jakie można zastosować do przezroczystości zostały już omówione wcześniej, jeżeli chcesz się więc zapoznać z nimi przejdź do rozdziału "Wypełnianie kolorem lub deseniem". Możesz przywołać okienko dialogowe pozwalające dokładnie zmienić ustawienia wybranego wypełnienia dzięki przyciskowi "Edycja przezroczystości" na pasku narzędzi. Pola na pasku narzędzi będą różne w zależności od wybranego rodzaju przezroczystości, jednak najważniejsza część (dotycząca właśnie przezroczystości) jest jednakowa we wszystkich.

Poniżej przedstawiam w jaki sposób poszczególne tekstury wpływają na wygląd obiektu:


Brak
Nie zastosowałem żadnego wypełnienia. Na rysunku widać dwa kwadraty. Większy jest wypełniony pewną teksturą, natomiast mniejszy znajduje się na nim i posiada białe wypełnienie, przykrywa więc większość kwadratu znajdującego się "niżej". Kolor obiektu dla którego zastosujesz przezroczystość jest bardzo istotny, gdyż maska odcieni szarości zostanie zastosowana dla bieżącego koloru wypełnienia (w uproszczeniu ujmując, będziesz oglądał obiekt przez szybkę o danym kolorze).

Jednolita
Dla białego kwadratu zastosowałem przezroczystość jednolitą. Dzięki suwakowi "Przezroczystość początkowa" będziesz mógł wpływać na siłę krycia obiektu. Na powyższym rysunku zastosowałem przezroczystość 50. Wartość 0 powoduje brak przezroczystości, a 100 całkowitą przezroczystość (biały kwadrat będzie więc niewidoczny).

Tonalna
Górny kwadrat posiada przezroczystość tonalną liniową zmieniającą się poziomo, od najmniejszej przezroczystości z lewej strony (wartość 0) do największej z prawej (wartość 100). Istnieje kilka rodzajów przezroczystości tonalnej (analogicznych do rodzajów wypełnienia tonalnego):
- liniowa;
- radialna;
- stożkowa;
- kwadratowa.

Deseniu
"Górnemu" kwadratowi możesz nadać interesujący deseń, czyli powtarzalny symetryczny wzór. Możesz wykorzystać zaimportowaną mapę bitową, grafikę wektorową, jak również proste dwukolorowe mapy bitowe. Ustawienie na suwaku wartości dla "Przezroczystości początkowej" ustala przezroczystość dla wzoru, a "Przezroczystość końcowa" dla "dziur" we wzorze.

Tekstury
Bardzo podobną do poprzedniej przezroczystości jest przezroczystość z zastosowaniem tekstury. Możesz zastosować dowolną teksturę z pola "Początkowy wybór przezroczystości", spośród dowolnej "Biblioteki przezroczystości". Opcje te są zgodne z wyborem wypełnienia teksturą.

Kierunek i położenie przezroczystości możesz określić za pomocą tzw. strzałek przezroczystości, przeciągając je po powierzchni zaznaczonego obiektu. Na rysunku z lewej strony zastosowałem przezroczystość z deseniem w kształcie cegiełki, a następnie obróciłem deseń przy pomocy znacznika w kształcie kółka. Rozmiar wzorku można regulować przy pomocy znaczników w kształcie kwadratu. Z kolei rysunek z prawej strony został utworzony przy pomocy tonalnej przezroczystości radialnej. Przy pomocy białego, bądź czarnego znacznika w kształcie prostokąta zmienisz kąt wypełnienia, a przesuwając biały wąski prostokąt zmieniasz proporcję pomiędzy obszarem działania początkowej, a końcowej przezroczystości. Z kolei środkowy znacznik pozwala ustalić środek przezroczystości.

Możesz też zamrozić zastosowaną przezroczystość dzięki przyciskowi "Zamrożenie przezroczystości" dzięki czemu będziesz mógł zmieniać położenie obiektów, a widok obiektu z zastosowaną przezroczystością będzie niezmienny. Jeżeli chcesz zrezygnować z zastosowanej przezroczystości to wybierz przycisk "Usuń przezroczystość".

 Jeżeli wybierzesz przezroczystość "Tonalną", "Deseniu", bądź "Tekstury" to będziesz miał możliwość zmiany tzw. "trybu scalania" przy pomocy pola "Tryb przezroczystości". Określimy w ten sposób jak przezroczystość ma się łączyć z kolorem obiektów.

Brak
przezroczystości
Nie zastosowałem przezroczystości dla utworzonych obiektów. Na przykładzie z prawej strony widać trzy obiekty: zdjęcie (mapa bitowa) papugi, oraz biały i granatowy prostokąt które zasłaniają zdjęcie i dodatkowo lekko wychodzą z lewej strony na białą kartkę. To dla nich będę stosował przezroczystość.
Zwykła Kolor przezroczystości jest stosowany na górze koloru podstawowego. Ten tryb jest ustawiony jako standardowy.
Dodawanie Kolor wynikowy zostanie utworzony poprzez dodanie do siebie wartości koloru przezroczystości i koloru podstawowego.
Odejmowanie Kolor wynikowy został utworzony poprzez dodanie do siebie wartości koloru przezroczystości i koloru podstawowego (podobnie jak w trybie "Dodawanie"), a następnie zostanie odjęta wartość 255.
Różnica Kolor wynikowy otrzymujemy poprzez odjęcie koloru przezroczystości od koloru podstawowego i pomnożenie tego wyniku przez liczbę 255. Gdy wartość koloru przezroczystości wynosi 0, wynik będzie zawsze wynosił 255.
Iloczyn Kolor wynikowy powstaje przez pomnożenie koloru podstawowego przez kolor przezroczystości, a następnie podzielenie wyniku przez liczbę 255. Daje to efekt przyciemnienia, chyba że malowanie odbywa się na kolorze białym. Pomnożenie dowolnego koloru przez kolor czarny daje w wyniku zawsze kolor czarny, zaś pomnożenie dowolnego koloru przez kolor biały daje ten sam kolor.
Iloraz Kolor wynikowy jest otrzymywany poprzez podzielenie koloru podstawowego przez kolor przezroczystości lub odwrotnie, zależnie od tego, który z kolorów ma większą wartość.
Jeśli jaśniejszy Kolor przezroczystości zastępuje wszystkie ciemniejsze punkty podstawowe. Jaśniejsze punkty podstawowe są nie zmienione.
Jeśli ciemniejszy Kolor przezroczystości  zastępuje wszystkie jaśniejsze punkty podstawowe. Ciemniejsze punkty podstawowe nie zostaną zmienione.
Tekstura Kolor wynikowy powstanie z przekształcenia koloru przezroczystości do odcieni szarości i pomnożenia przez kolor podstawowy.
Barwa  Kolor wynikowy powstaje z barwy koloru przezroczystości i nasycenia oraz jasności koloru bazowego. W przypadku malowania na obrazie w odcieniach szarości nie będzie widać żadnej zmiany, ponieważ kolory są pozbawione nasycenia.
Nasycenie  Kolor wynikowy powstaje z jasności i barwy koloru podstawowego oraz z nasycenia koloru przezroczystości.
Jasność Kolor wynikowy powstaje z barwy i nasycenia koloru podstawowego oraz z jasności koloru przezroczystości.
Dopełnienie  Kolor wynikowy powstaje z dopełnienia koloru przezroczystości. Jeśli wartość koloru przezroczystości wynosi 127, nie będzie widać żadnej zmiany, dlatego że wartość ta znajduje się w samym środku koła kolorów.
I Kolor wynikowy jest otrzymywany w wyniku zastosowania funkcji logicznej koniunkcji dla wartości koloru przezroczystości i koloru podstawowego.
Lub Kolor wynikowy jest otrzymywany w wyniku zastosowania funkcji logicznej alternatywy dla wartości koloru przezroczystości i koloru podstawowego.
XOR Kolor wynikowy jest otrzymywany w wyniku zastosowania funkcji logicznej XOR dla wartości koloru przezroczystości i koloru podstawowego.
Czerwony Kolor wynikowy jest uzyskiwany przez zastosowanie koloru przezroczystości do czerwonego kanału obrazów RGB.
Zielony Kolor wynikowy jest uzyskiwany przez zastosowanie koloru przezroczystości do zielonego kanału obrazów RGB. 
Niebieski Kolor wynikowy jest uzyskiwany przez zastosowanie koloru przezroczystości do niebieskiego kanału obrazów RGB.
  Strona główna >>> Efekty >>> Interakcyjna przezroczystość