Strona główna >>> Efekty >>> Narzędzia interakcyjne

Narzędzia interakcyjne

Część efektów o  których pisałem w poprzednich rozdziałach można też utworzyć przy pomocy tak zwanych "narzędzi interakcyjnych". Ponieważ opisałem te efekty już dosyć dokładnie wcześniej, to teraz omówię tylko sposób wykorzystania interakcji, bez omawiania szczegółowego efektów.

Aby wybrać jedno z interaktywnych narzędzi wybierz i przytrzymaj przez chwilę przycisk narzędzi interakcyjnych z lewej strony ekranu (wygląd jest różny w zależności od aktualnie wybranego narzędzia). Pojawi się wtedy lista dostępnych narzędzi, tak jak na rysunku z lewej strony.

 

Interakcyjna metamorfoza

Interakcyjna metamorfoza. Utwórz dwa dowolne obiekty, a następnie wybierz narzędzie "interaktywnej metamorfozy". Złap za obiekt początkowy i przeciągnij go na obiekt docelowy. Utworzona w ten sposób metamorfoza będzie miała domyślne ustawienia. Jeżeli chcesz je zmienić, to możesz posłużyć się paskiem narzędzi, zawierającym wszystkie opcje które były też dostępne w rolecie. Niewielkie modyfikacje są też dostępne bezpośrednio na metamorfozie. Zmiana położenia jednego z dwóch białych "kwadracików" powoduje automatyczną zmianę położenia odpowiedniego obiektu. Natomiast dwa małe kwadraciki ustawiają przyspieszenie obiektów i wypełnień oraz konturów (ale muszą być wciśnięte odpowiednie przyciski na pasku narzędzi ). Możesz też dopasować metamorfozę do ścieżki. W tym celu chwyć metamorfozę prawym przyciskiem myszki i przeciągnij ją na ścieżkę. Po zwolnieniu przycisku wybierz polecenie "Dopasuj metamorfozę do ścieżki". Każdy z obiektów metamorfozy możesz "dociągnąć" do dowolnego węzła ścieżki. Wystarczy, że chwycisz odpowiedni "kwadracik" i przeciągniesz go na odpowiedni węzeł.

 

Interakcyjne zniekształcenie

Interakcyjne zniekształcenie. Narzędzie to składa się z trzech rodzajów: "Wepchnij-wypchnij" , "Postrzępienie" , "Wir" . Możesz zastosować jeden, lub więcej efektów do danego obiektu. Na rysunku z lewej strony czerwona literka nie ma zastosowanego żadnego efektu, żółta - wepchnij-wypchnij, zielona - postrzępienie, a szara - wir. Wygląd obiektu możesz dodatkowo modyfikować przeciągając jeden z białych kwadratów oraz rombów (kółka w wirze) widocznych na obiekcie po zastosowaniu efektu. W "postrzępieniu" masz także możliwość ustawienia siły efektu przesuwając biały suwak.

Wepchnij-wypchnij

Narzędzie "Wepchnij-wypchnij" popycha węzły zniekształcanego obiektu do środka lub od środka zniekształcenia. na rysunku z lewej strony fioletowy kwadrat został "wepchnięty", a jasnozielony "wypchnięty". Na pasku narzędzi możesz ustawić amplitudę  z zakresu od -200 do 200. Z kolei przycisk "Zniekształcenie względem środka" pozwala ustalić efekt symetrycznie dla obiektu, umieszczając początkowy punkt w jego środku. Ostatni przycisk przekształca efekt w krzywą.

Postrzępienie

Narzędzie "Postrzępienie" tworzy efekt z reguły bardziej zniekształcony niż poprzednie narzędzie. Oprócz ustawienia amplitudy, masz także możliwość ustawienia częstotliwości, im wyższa wartość, tym utworzone zostanie więcej "ząbków". Kolejne trzy przyciski możesz włączyć osobno lub nawet wszystkie razem. Zniekształcenie losowe tworzy bardziej nieregularne postrzępienie, a z kolei wygładzanie zaokrągla ostre końcówki. Po wybraniu zniekształcenia lokalnego przesuń uchwyt w kształcie rombu w kierunku brzegu obiektu, tak aby zastosować efekt postrzępienia tylko w określonym obszarze.

Wir

Narzędzie "Wir" pozwala utworzyć efekt "zakręcenia" obiektu względem pewnego punktu, z tym iż efekt jest tym mocniejszy, im dalej od środka. Na rysunku z lewej strony przekształciłem gwiazdę przy pomocy tego efektu otrzymując obraz podobny do galaktyki ze spiralnymi ramionami.. Na pasku narzędzi możesz wskazać kierunek obrotu, a także ilość pełnych obrotów jakie należy zastosować do obiektu oraz dodatkową wartość w stopniach niepełnego obrotu.

Interakcyjna obwiednia

Interakcyjna obwiednia. Narzędzie to w zasadzie działa identycznie jak przy zastosowaniu rolety, więc nie będę tu omawiał je szczegółowo.

Interakcyjna głębia

Interakcyjna głębia. Efekt ten tworzy się bardzo łatwo, gdyż wystarczy "chwycić" obiekt i przeciągnąć go w dowolne położenie, a automatycznie zostanie zastosowana do niego głębia. Będziesz miął dodatkowo możliwość określenia wielkości głębi  przy pomocy suwaka znajdującego się na strzałce pokazującej kierunek głębi. Wszystkie pozostałe ustawienia możesz wybrać przy pomocy paska narzędzi.

Interakcyjny cień

Interakcyjny cień. Po zastosowaniu tego narzędzia uzyskujemy wrażenie, iż obiekt znajduje się nad resztą rysunku, rzucając na niego cień. Bezpośrednio na rysunku możesz także określić kierunek padania cienia przesuwając element sterujący w postaci kwadratu. Suwak z kolei pozwala określić siłę krycia cienia. Im bliżej suwak znajduje się środka obiektu tym słabiej jest cień widoczny. Kierunek padania cienia możesz też określić korzystając z paska narzędzi i wpisując konkretne wartości. Z kolei pole "Cień - wtapianie" określa jak szybko cień wtapia się w tło. Możesz podać wartości od 0 do 100, im wartości niższe, tym lepiej widoczna krawędź cienia. Pole "Cień - krycie" określa jak bardzo cień jest przezroczysty. Wartość 100 powoduje, że cień całkowicie zakrywa tło. "Cień - kierunek wtapiania" określa kierunek wtapiania cienia względem jego krawędzi. "Cień - sposób wtapiania cienia" określa styl krawędzi cienia. Nie można go zastosować do kierunku "Średni". 
Jeżeli chcesz usunąć cień, to wskaż, a następnie wybierz "Efekty | Wyczyść cień". Możesz też oddzielić cień od obiektu poleceniem "Rozmieszczenie | Oddziel" i traktować go jako osobny obiekt.

  Strona główna >>> Efekty >>> Narzędzia interakcyjne