Strona główna >>> Efekty >>> Perspektywa

Perspektywa

Tworzenie perspektywy dla zaznaczonego obiektu umożliwia polecenie o takiej samej nazwie. Możesz dzięki niemu utworzyć kolejny wymiar stwarzający wrażenie odległości i głębi. Choć obiekty na rysunku są dwuwymiarowe, to możemy zasymulować kolejny wymiar (choć obiekt i tak pozostanie dwuwymiarowy).

 

    

Aby utworzyć perspektywę zaznacz obiekt i wybierz polecenie Dodaj perspektywę z górnego menu Efekty. Obiekt zostanie pokryty czerwoną siatką, a w jego narożnikach umieszczone zostaną węzły. Chwyć jeden z węzłów i przeciągnij go, aby utworzyć perspektywę. Pojawi się wtedy znak "X" który oznacza punkt zbiegu do którego dążą proste zawierające boki ramki obiektu. Możesz także chwycić myszką znak "X" i przesunąć go w inne miejsce.

Jeżeli podczas przeciągania węzłów perspektywy przytrzymasz klawisz Ctrl, to ograniczysz ruch myszki do poziomych lub pionowych. Możesz także przytrzymać klawisze Ctrl+Shift, aby jednocześnie przeciągać dwa naprzeciwległe węzły o taką samą odległość, lecz w przeciwnych kierunkach.

Gdy utworzona perspektywa nie spełni Twoich oczekiwań możesz przywrócić pierwotny wygląd obiektu poleceniem z górnego menu Efekty | Wyczyść perspektywę.

  Strona główna >>> Efekty >>> Perspektywa