Strona główna >>> Efekty >>> Soczewka

Soczewka

Soczewki pozwalają na uzyskanie efektów podobnych to tych jakie stosuje się w obiektywach aparatów fotograficznych. Efekt ten zmienia wygląd obiektów leżących pod obiektem będącym "soczewką". Efekt ten można stosować do obiektów utworzonych w programie CorelDRAW, jak i do map bitowych, ale nie można do obiektów dla których utworzono głębię, metamorfozę lub obrys. Pamiętaj, że soczewka nie zmienia obiektu leżącego "pod spodem" lecz jedynie zmienia wygląd fragmentu tegoż obiektu, widzianego przez soczewkę. Dzięki temu możesz przesunąć soczewkę lub obiekt, a efekt zostanie zastosowany dla innego fragmentu.

Rodzaje soczewek

Istnieje 12 rodzajów soczewek Mogą one spowodować zniekształcenie obiektu lub zmianę jego koloru. Poniżej przedstawię te warianty na przykładzie mapy bitowej i okręgu pełniącego rolę soczewki:

Bez efektu
Ta pozycja nie nadaje żadnego efektu, ale może się przydać do usunięcia zastosowanego efektu.
Rozjaśnienie
Soczewka ta rozjaśnia lub zaciemnia obiekty znajdujące się pod nią. O wielkości tego efektu możesz decydować poprzez zmianę wartości w polu "Stopień". Wartości od 1% do 100% zwiększają jasność, natomiast poniżej zera zwiększają zaciemnienie.
Na rysunku obok "Stopień" ma wartość 50%.
Dodanie koloru
Soczewka ta symuluje dodanie pewnego kolory. Kolor wybrany prze użytkownika jest "dodawany" do kolorów oryginalnego obrazka.
Pole "Stopień" pozwala określić jak mocno wybrany kolor wpływa na kolor obrazka. Wartość 0% pozostawia oryginalne kolory, zaś 100% ustawia maksymalną intensywność danego koloru.
Możesz także zmienić kolor który będzie dodawany.
Na przykładowym rysunku ustawiłem "Stopień" na 50%, a "Kolor" na żółty.
Limit koloru
Soczewka ta ogranicza wszystkie kolory z wyjątkiem koloru wybranego. Dla koloru białego na rysunku zostanie zastosowany kolor wybrany, podobnie jak i dla innych bardzo jasnych kolorów. W miarę zmniejszania się jasności kolorów efekt będzie malał, aż w końcu dla koloru czarnego nie zauważymy efektu. Działanie to jest podobne do oglądania świata przez kolorową szybkę lub folię.
W polu "Stopień" określasz moc zastosowanego filtru od 0 do 100.
Poniżej zaś definiujesz kolor.
Na przykładowym rysunku ustawiłem "Stopień" na 50%, a "Kolor" na żółty".
Kolory niestandardowe
Efekt ten przekształca wszystkie kolory obiektu spod soczewki na kolory z przedziału podanego przez użytkownika za pomocą dwóch kolorów. Powinieneś zdefiniować kolor początkowy i końcowy oraz tzw. ścieżkę przejścia między tymi kolorami. Możesz wybrać ścieżkę:
- "Paleta bezpośrednia" - przejście liniowe między kolorami;
- "Tęcza" - stosuje ścieżkę przechodzącą w przód spektrum między kolorami;
- "Odwrócona tęcza" - stosuje kolory przechodzące wzdłuż ścieżki biegnącej wstecz spektrum kolorów.
Obszary, które nie są zajmowane przez obiekt, soczewka wypełnia końcowym kolorem odwzorowania.
Na powyższym rysunku użyłem "Ścieżkę" bezpośrednią, a kolory "Od": żółtego, "Do": czerwonego.
Rybie oko
Efekt ten zniekształca i zmienia rozmiar obiektów pod soczewką. Wartość pola "Stopień" z zakresu od 1 do 1000 zniekształcają i powiększają obiekty, a wartości ujemne zniekształcają i zmniejszają.
Soczewka ta jednak nie zmienia wyglądu map bitowych, gdy leży w całości wewnątrz obrazka, dlatego na przykładzie obok jest przesunięta poza rysunek
Na rysunku rym użyłem "Stopnia" 970%.
Mapa termiczna
Soczewka ta tworzy obraz obiektu w podczerwieni, korzystając jedynie z kolorów: białego, żółtego, pomarańczowego, czerwonego, niebieskiego, fioletowego i niebieskozielonego. Standardowo kolory "ciepłe" zostaną przedstawione na pomarańczowo i czerwono, a "zimne" na fioletowo i niebieskozielono. W polu "Obrót palety" określasz, które kolory zostaną uznane za "ciepłe", a które za "zimne". Gdy ustawisz wartość 50% to spowodujesz odwrócenie ustawień domyślnych.
Ja pozostawiłem ustawienia domyślne, czyli 0%.
Dopełnienie kolorów
Wszystkie kolory pod soczewką są zamieniane na ich dopełnienia z modelu CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK), czyli tworzą negatyw.
Powiększenie
W ten sposób uzyskamy efekt idealnego szkła powiększającego (czyli bez równomiernego powiększenia, niezależnego od odległości do krawędzi szkła powiększającego). "Moc" powiększania soczewki definiujemy w polu "Ilość". Wartości od 0,1x do 0,9x pomniejszają, a od 1,1x do 100,0x powiększają obraz.
Na rysunku obok pozostawiłem powiększenie 2x.
Odcienie szarości
Tworzy efekt barwionych odcieni szarości. Kolory obiektu są zamieniane na odcienie koloru ustawionego w soczewce. Gdy jako "Kolor" ustawimy kolor czarny, to uzyskamy wtedy zwykłe odcienie szarości, czyli efekt starej czarno-białej fotografii. Ustawiając inny kolor, np. granatowy, tak jak na przykładzie obok, uzyskasz odcienie tego właśnie koloru. Ustawienie koloru białego spowoduje zaś ustawienie wszystkich kolorów obiektu na kolor biały, gdyż nie ma odcieni koloru białego.
Przezroczystość
Soczewka ta tworzy efekt przydymionego szkiełka na określony kolor. Obiekt pod soczewką przejmuje odcienie jej koloru. Im większa wartość w polu "Stopień", tym soczewka jest bardziej przezroczysta, gdy wartość ta zbliża się do zera to soczewka jest coraz mniej przezroczysta.
Na przykładowym rysunku ustawiłem "Stopień": 50%, a "Kolor": żółty.
Szkielet
Efekt ten nie działa na mapy bitowe, dlatego posłużyłem się rysunkiem wektorowym. Soczewka ta ustawia kolor konturu obiektu leżącego pod nią na określony w rolecie. Podobnie też z kolorem wypełnienia. W przykładzie obok ustawiłem kolor konturu na czerwony, a wypełnienia na zielony.
Jeżeli nie chcesz zmieniać konturu lub wypełnienia możesz usunąć zaznaczenie o danego pola wyboru.

Modyfikacje soczewki

Oprócz wyboru soczewki i jej parametrów możesz także wybierać takie opcje jak: zamrażanie bieżącego widoku soczewki, przesunięcie punktu odniesienia, a także usunięcie przodu soczewki, czy też kopiowanie soczewki. Poszczególne opcje opiszę poniżej.

Zamrożenie

Funkcja ta pozwala zachować bieżący widok soczewki. Soczewkę z utrwaloną zawartością możesz przesuwać, nawet poza obręb obiektu, a soczewka cały czas będzie wyświetlała obraz z chwili włączenia zamrożenia. Obraz pod soczewką pozostaje bez zmian i możesz go następnie dowolnie modyfikować bez wpływu na zawartość soczewki.

Punkt odniesienia

Opcja ta umożliwia oglądanie obrazka przez soczewkę bez przesuwania jej w to miejsce. Po zaznaczeniu opcji "Punkt odniesienia" klikamy na przycisku "Edytuj" i przeciągamy myszką symbol "x" do miejsca które ma się stać środkiem widoku soczewki.

Na pierwszy rzut oka funkcja ta, jak i "Zamrożenie" działają identycznie, w rzeczywistości tak jednak nie jest. Gdyż gdy będziemy modyfikowali obiekt, to przy zastosowanej funkcji "Zamrożenie" widok w soczewce się nie zmieni, a przy opcji "Punkt odniesienia" wszystkie modyfikacje odbiją się też na obrazie oglądanym w soczewce

Usuń przód

Ten efekt powoduje zastosowanie soczewki tylko tam gdzie znajduje się obiekt. Soczewka nie działa więc na miejsca puste. W przykładowym rysunku z lwej strony litery "F" i "X" zostały ustawione jako soczewki z limitem koloru zielonego z tym, że dla litery "F" dodatkowo zaznaczyłem "Usuń przód", dzięki czemu dla miejsc nie zajmowanych przez rysunek nie ustawiono koloru zielonego, tak jak to stało się z literą "X".

Opcja ta nie jest dostępna dla soczewki powiększającej i rybiego oka.

W górnym menu "Efekty" znajduje się ponadto polecenie "Kopiuj | Soczewkę z..." umożliwiające pobranie z innej soczewki takich ustawień jak: typ soczewki, obrót, stopień czy powiększenie.

  Strona główna >>> Efekty >>> Soczewka