Strona główna >>> Przydatne informacje >>> Klawisze skrótów

Klawisze skrótów

Polecenie Tabela Klawisze Opis
Edycja (polecenia): Cofnij Główna Alt Backspace Cofa ostatnio wykonaną operację
Właściwości: Właściwości Główna Alt Enter Wyświetla właściwości obiektu lub narzędzia w zależności od bieżącego zaznaczenia lub wybranego narzędzia
Transformacje: Rozmiar... Główna Alt F10 Otwiera roletę Rozmiar 
Transformacje: Pochylenie... Główna Alt F11 Otwiera roletę Pochylenie
Położenie tekstu: Wyrównaj do linii bazowej Główna Alt F12 Wyrównuje tekst do linii bazowej
Rolety: Wymiary liniowe... Główna Alt F2 Zawiera funkcje do przypisywania atrybutów liniom wymiarów liniowych
Znajdź i zamień: Znajdź tekst... Edycja tekstu Alt F3 Znajduje określony tekst na rysunku
Rolety: Soczewka... Główna Alt F3 Otwiera roletę Soczewka
Transformacje: Położenie... Główna Alt F7 Otwiera roletę Położenie 
Transformacje: Obrót... Główna Alt F8 Otwiera roletę Obrót 
Transformacje: Skala i odbicie lustrzane... Główna Alt F9 Otwiera roletę Skala i odbicie lustrzane 
Powiększenie i chwytanie: Chwyt - przesuń w dół Główna Alt Strzałka w dół Chwyta i przesuwa rysunek w dół
Powiększenie i chwytanie: Chwyt - przesuń w górę Główna Alt Strzałka w górę Chwyta i przesuwa rysunek w górę
Powiększenie i chwytanie: Chwyt - przesuń w lewo Główna Alt Strzałka w lewo Chwyta i przesuwa rysunek w lewo
Powiększenie i chwytanie: Chwyt - przesuń w prawo Główna Alt Strzałka w prawo Chwyta i przesuwa rysunek w prawo
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj do dołu Główna B Wyrównuje zaznaczone obiekty do dołu
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj środki w pionie Główna C Wyrównuje w pionie środki zaznaczonych obiektów
Wyrównanie i rozkład: Wyrównanie i rozkład... Główna Ctrl A Otwiera okno dialogowe Wyrównanie i rozkład
Czcionka: Pogrubienie Edycja tekstu Ctrl B Zmienia styl tekstu na pogrubiony
Rolety: Metamorfoza... Główna Ctrl B Otwiera roletę Metamorfoza
Edycja (polecenia): Kopiuj Główna Ctrl C Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka
Edycja (polecenia): Duplikuj Główna Ctrl D Umieszcza kopię zaznaczonych obiektów w zadanej odległości
Poruszanie się w tekście: Usuń wyraz z prawej Edycja tekstu Ctrl Delete Usuwa wyraz na prawo od punktu wstawiania
Formatowanie tekstu: Wyrównanie do środka Edycja tekstu Ctrl E Zmienia wyrównanie tekstu na wyrównanie do środka
Rolety: Głębia... Główna Ctrl E Otwiera roletę Głębia
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na koniec ramki Edycja tekstu Ctrl End Przenosi punkt wstawiania na koniec ramki
Obszar roboczy: Wywołaj pasek właściwości Główna Ctrl Enter Wywołuje pasek właściwości i uaktywnia pierwszy widoczny element
Rolety: Wypełnienie specjalne... Główna Ctrl F Otwiera roletę Wypełnienie specjalne
Pomoc: Tematy Pomocy Główna Ctrl F1 Otwiera okno dialogowe Pomocy na karcie Spis treści
Opcje: Opcje - Tekst Edycja tekstu Ctrl F10 Otwiera okno dialogowe Opcje z wybraną stroną Tekst
Edycja węzłów: Edycja węzłów... Główna Ctrl F10 Zawiera narzędzia do edycji węzłów obiektu lub krzywej 
Rolety: Symbole... Główna Ctrl F11 Otwiera okno dokowane symboli
Narzędzia językowe: Sprawdzanie pisowni... Główna Ctrl F12 Otwiera okno sprawdzania pisowni; sprawdza pisownię zaznaczonego tekstu
Powiększenie i chwytanie: Menedżer widoków... Główna Ctrl F2 Otwiera okno dokowane Menedżer widoków
Style, warstwy i obiekty: Style grafiki i tekstu... Główna Ctrl F5 Otwiera okno dokowane stylów grafiki i tekstu
Rolety: Obwiednia... Główna Ctrl F7 Otwiera roletę Obwiednia
Formatowanie tekstu: Przekształć Główna Ctrl F8 Przekształca tekst ozdobny w tekst akapitowy i odwrotnie
Rolety: Obrys... Główna Ctrl F9 Otwiera roletę Obrys
Grupowanie/Łączenie: Grupuj Główna Ctrl G Grupuje zaznaczone obiekty
Formatowanie tekstu: Justowanie wymuszone Edycja tekstu Ctrl H Zmienia wyrównanie tekstu na justowanie pełne, łącznie z wymuszeniem justowania w ostatnim wierszu
Plik: Eksportuj Główna Ctrl H Eksportuje tekst lub obiekty do innego formatu
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na początek ramki Edycja tekstu Ctrl Home Przenosi punkt wstawiania na początek ramki
Czcionka: Kursywa Edycja tekstu Ctrl I Zmienia styl tekstu na kursywę
Plik: Importuj Główna Ctrl I Importuje tekst lub obiekty
Edycja (polecenia): Kopiuj Główna Ctrl Insert Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka
Formatowanie tekstu: Justowanie pełne Edycja tekstu Ctrl J Zmienia wyrównanie tekstu na justowanie pełne
Opcje: Opcje - Obszar roboczy... Główna Ctrl J Otwiera okno dialogowe służące do ustawiania opcji programu CorelDRAW
Grupowanie/Łączenie: Rozłącz Główna Ctrl K Rozłącza zaznaczony obiekt
Formatowanie tekstu: Wyrównanie do lewej Edycja tekstu Ctrl L Zmienia wyrównanie tekstu na wyrównanie do lewej
Grupowanie/Łączenie: Połącz Główna Ctrl L Łączy zaznaczone obiekty
Formatowanie tekstu: Wypunktuj tekst Główna Ctrl M Dodaje/usuwa znaki wypunktowania tekstu (przełącznik)
Formatowanie tekstu: Brak wyrównania Edycja tekstu Ctrl N Powoduje, że tekst nie jest wyrównywany
Plik: Nowy dokument Główna Ctrl N Tworzy nowy rysunek
Rozmiar czcionki: Zmniejsz rozmiar czcionki Edycja tekstu Ctrl NUMPAD2 Zmniejsza rozmiar czcionki do poprzedniego rozmiaru.
Rozmiar czcionki: Zmniejsz rozmiar czcionki Główna Ctrl NUMPAD2 Zmniejsza rozmiar czcionki do poprzedniego rozmiaru.
Rozmiar czcionki: Poprzedni rozmiar czcionki z listy Edycja tekstu Ctrl NUMPAD4 Zmniejsz rozmiar czcionki do poprzedniego z listy
Rozmiar czcionki: Poprzedni rozmiar czcionki z listy Główna Ctrl NUMPAD4 Zmniejsz rozmiar czcionki do poprzedniego z listy
Rozmiar czcionki: Następny rozmiar czcionki z listy Edycja tekstu Ctrl NUMPAD6 Zwiększ rozmiar czcionki do następnego rozmiaru z listy
Rozmiar czcionki: Następny rozmiar czcionki z listy Główna Ctrl NUMPAD6 Zwiększ rozmiar czcionki do następnego rozmiaru z listy
Rozmiar czcionki: Zwiększ rozmiar czcionki Edycja tekstu Ctrl NUMPAD8 Zwiększa rozmiar czcionki do następnego rozmiaru.
Rozmiar czcionki: Zwiększ rozmiar czcionki Główna Ctrl NUMPAD8 Zwiększa rozmiar czcionki do następnego rozmiaru.
Plik: Otwórz... Główna Ctrl O Otwiera istniejący rysunek
Plik: Drukuj... Główna Ctrl P Drukuje bieżący rysunek
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na koniec tekstu Edycja tekstu Ctrl PgDn Przenosi punkt wstawiania na koniec tekstu
Kolejność: Przesuń niżej Główna Ctrl PgDn Przenosi zaznaczone obiekty o jedną pozycję niżej
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na początek tekstu Edycja tekstu Ctrl PgUp Przenosi punkt wstawiania na początek tekstu
Kolejność: Przesuń wyżej Główna Ctrl PgUp Przenosi zaznaczone obiekty o jedną pozycję wyżej
Właściwości zniekształceń: Przekształć w krzywe Główna Ctrl Q Przekształca zaznaczony obiekt w krzywe; przekształcenie w krzywe umożliwia elastyczniejszą edycję
Formatowanie tekstu: Wyrównanie do prawej Edycja tekstu Ctrl R Zmienia wyrównanie tekstu na wyrównanie do prawej
Edycja (polecenia): Powtórz Główna Ctrl R Powtarza ostatnio wykonaną operację
Plik: Zapisz Główna Ctrl S Zapisuje bieżący rysunek
Czcionka: Wersaliki Edycja tekstu Ctrl Shift A Zmienia wszystkie litery tekstu na wielkie
Edycja (polecenia): Kopiuj właściwości z... Główna Ctrl Shift A Kopiuje do zaznaczonych obiektów wybrane właściwości z innego obiektu
Narzędzia tekstowe: Pokaż znaki niedrukowalne Edycja tekstu Ctrl Shift C Wyświetla znaki niedrukowalne
Formatowanie tekstu: Inicjał wpuszczany Edycja tekstu Ctrl Shift D Dodaje/Usuwa inicjał wpuszczany (przełącznik)
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do końca ramki Edycja tekstu Ctrl Shift End Zaznacza tekst do końca ramki
Czcionka: Lista czcionek Edycja tekstu Ctrl Shift F Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych czcionek
Rozmiar czcionki: Rozmiar czcionki dla HTML Edycja tekstu Ctrl Shift H Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych rozmiarów czcionek dla HTML
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do początku ramki Edycja tekstu Ctrl Shift Home Zaznacza tekst do początku ramki
Czcionka: Kapitaliki Edycja tekstu Ctrl Shift K Zmienia wszystkie litery tekstu na kapitaliki
Rozmiar czcionki: Rozmiar czcionki Edycja tekstu Ctrl Shift P Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych rozmiarów czcionek
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do końca tekstu Edycja tekstu Ctrl Shift PgDn Zaznacza tekst do końca tekstu
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do początku tekstu Edycja tekstu Ctrl Shift PgUp Zaznacza tekst do początku tekstu
Style, warstwy i obiekty: Style Edycja tekstu Ctrl Shift S Wyświetla listę wszystkich stylów w rysunku
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 akapit w dół Edycja tekstu Ctrl Shift Strzałka w dół Zaznacza 1 akapit w dół
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 akapit w górę Edycja tekstu Ctrl Shift Strzałka w górę Zaznacza 1 akapit w górę
Poruszanie się w tekście: Zaznacz wyraz z lewej Edycja tekstu Ctrl Shift Strzałka w lewo Zaznacza wyraz na lewo od punktu wstawiania
Poruszanie się w tekście: Zaznacz wyraz z prawej Edycja tekstu Ctrl Shift Strzałka w prawo Zaznacza wyraz na prawo od punktu wstawiania
Formatowanie tekstu: Edytuj tekst... Główna Ctrl Shift T Otwiera okno dialogowe Edytuj tekst
Czcionka: Grubość czcionki Edycja tekstu Ctrl Shift W Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych grubości (odmian) czcionek
Edycja (polecenia): Ponów Główna Ctrl Shift Z Ponawia ostatnio cofniętą operację
Przybornik: Przełącz narzędzie Główna Ctrl Spacja Przełącza między bieżącym narzędziem a narzędziem Wskaźnik
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 akapit w dół Edycja tekstu Ctrl Strzałka w dół Przenosi punkt wstawiania o 1 akapit w dół
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 akapit w górę Edycja tekstu Ctrl Strzałka w górę Przenosi punkt wstawiania o 1 akapit w górę
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 wyraz w lewo Edycja tekstu Ctrl Strzałka w lewo Przenosi punkt wstawiania o 1 wyraz w lewo
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 wyraz w prawo Edycja tekstu Ctrl Strzałka w prawo Przenosi punkt wstawiania o 1 wyraz w prawo
Formatowanie tekstu: Formatuj tekst... Główna Ctrl T Zmienia właściwości tekstu
Czcionka: Podkreślenie Edycja tekstu Ctrl U Zmienia styl tekstu na podkreślony
Grupowanie/Łączenie: Rozdziel grupę Główna Ctrl U Rozdziela zaznaczone obiekty i grupy obiektów
Edycja (polecenia): Wklej Główna Ctrl V Wkleja do rysunku zawartość schowka
Widok i podgląd: Odśwież okno Główna Ctrl W Odświeża zawartość okna rysowania
Edycja (polecenia): Wytnij Główna Ctrl X Przenosi zaznaczone obiekty do schowka
Siatka, prowadnice i przyciąganie: Przyciągaj do siatki Główna Ctrl Y Włącza przyciąganie obiektów do siatki (przełącznik)
Edycja (polecenia): Cofnij Główna Ctrl Z Cofa ostatnio wykonaną operację
Poruszanie się w tekście: Usuń znak z prawej Edycja tekstu Delete Usuwa znak na prawo od punktu wstawiania
Edycja (polecenia): Usuń Główna Delete Usuwa zaznaczone obiekty
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj środki w poziomie Główna E Wyrównuje w poziomie środki zaznaczonych obiektów
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na koniec wiersza Edycja tekstu End Przenosi punkt wstawiania na koniec wiersza
Edycja węzłów: Kształt (narzędzie) Główna F10 Edytuje węzły obiektu; kliknięcie dwukrotne otwiera roletę Edycja węzłów
Wypełnienie: Wypełnienie tonalne... Główna F11 Nadaje obiektom wypełnienie tonalne
Kontur: Pióro konturu... Główna F12 Otwiera okno dialogowe Pióro konturu
Powiększenie i chwytanie: Powiększ wskazany obszar Główna F2 Powiększa wskazany obszar rysunku
Powiększenie i chwytanie: Pomniejsz Główna F3 Pomniejsza rysunek
Powiększenie i chwytanie: Wszystkie obiekty Główna F4 Zmienia powiększenie tak, aby widoczne były wszystkie obiekty na rysunku
Przybornik: Ostatnio użyte narzędzie edycji krzywych Główna F5 Wybiera ostatnio użyte narzędzie rysowania krzywych
Przybornik: Prostokąt (narzędzie) Główna F6 Rysuje prostokąty; kliknięcie dwukrotne narzędzia tworzy ramkę strony
Przybornik: Elipsa (narzędzie) Główna F7 Rysuje elipsy i koła; kliknięcie dwukrotne narzędzia otwiera okno dialogowe Opcje z wybraną stroną Elipsa
Przybornik: Tekst (narzędzie) Główna F8 Dodaje tekst; kliknięcie na stronie dodaje tekst ozdobny; kliknięcie i przeciągnięcie dodaje tekst akapitowy
Widok i podgląd: Podgląd pełnoekranowy Główna F9 Wyświetla pełnoekranowy podgląd rysunku
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na początek wiersza Edycja tekstu Home Przenosi punkt wstawiania na początek wiersza
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj do lewej Główna L Wyrównuje zaznaczone obiekty do lewej
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 ramkę w dół Edycja tekstu PgDn Przenosi punkt wstawiania o 1 ramkę w dół
Układ strony: Następna strona Główna PgDn Przechodzi do następnej strony
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 ramkę w górę Edycja tekstu PgUp Przenosi punkt wstawiania o 1 ramkę w górę
Układ strony: Poprzednia strona Główna PgUp Przechodzi do poprzedniej strony
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj do prawej Główna R Wyrównuje zaznaczone obiekty do prawej
Edycja (polecenia): Wytnij Główna Shift Delete Przenosi zaznaczone obiekty do schowka
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do końca wiersza Edycja tekstu Shift End Zaznacza tekst do końca wiersza wiersza
Pomoc: Co to jest? Główna Shift F1 Uruchamia Pomoc kontekstową - Co to jest?
Wypełnienie: Wypełnienie jednolite... Główna Shift F11 Nadaje obiektom wypełnienie jednolite
Kontur: Kolor konturu... Główna Shift F12 Otwiera okno dialogowe Kolor konturu
Powiększenie i chwytanie: Zaznaczenie Główna Shift F2 Zmienia powiększenie tak, aby widoczne były wszystkie zaznaczone obiekty
Narzędzia tekstowe: Zmień wielkość liter... Edycja tekstu Shift F3 Zmienia wielkość liter w zaznaczonym tekście
Powiększenie i chwytanie: Cała strona Główna Shift F4 Wyświetla całą drukowaną stronę
Rolety: Pióro... Główna Shift F7 Otwiera roletę Pióro
Widok i podgląd: Przełącz rodzaj widoku Główna Shift F9 Przełącza pomiędzy dwoma ostatnio używanymi rodzajami widoków
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do początku wiersza Edycja tekstu Shift Home Zaznacza tekst do początku wiersza
Edycja (polecenia): Wklej Główna Shift Insert Wkleja do rysunku zawartość schowka
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 akapit w dół Edycja tekstu Shift PgDn Zaznacza 1 akapit w dół
Kolejność: Przesuń pod spód Główna Shift PgDn Przenosi zaznaczone obiekty pod spód
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 ramkę w górę Edycja tekstu Shift PgUp Zaznacza 1 ramkę w górę
Kolejność: Przesuń na wierzch Główna Shift PgUp Przenosi zaznaczone obiekty na wierzch
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 wiersz w dół Edycja tekstu Shift Strzałka w dół Zaznacza 1 wiersz w dół
Podsuwanie: Szybkie podsuwanie w dół Główna Shift Strzałka w dół Podsuwa obiekt w dół o wielkość kroku szybkiego podsuwania
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 wiersz w górę Edycja tekstu Shift Strzałka w górę Zaznacza 1 wiersz w górę
Podsuwanie: Szybkie podsuwanie w górę Główna Shift Strzałka w górę Podsuwa obiekt w górę o wielkość kroku szybkiego podsuwania
Poruszanie się w tekście: Zaznacz znak z lewej Edycja tekstu Shift Strzałka w lewo Zaznacza znak na lewo od punktu wstawiania
Podsuwanie: Szybkie podsuwanie w lewo Główna Shift Strzałka w lewo Podsuwa obiekt w lewo o wielkość kroku szybkiego podsuwania
Poruszanie się w tekście: Zaznacz znak z prawej Edycja tekstu Shift Strzałka w prawo Zaznacza znak na prawo od punktu wstawiania
Podsuwanie: Szybkie podsuwanie w prawo Główna Shift Strzałka w prawo Podsuwa obiekt w prawo o wielkość kroku szybkiego podsuwania
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 wiersz w dół Edycja tekstu Strzałka w dół Przenosi punkt wstawiania o 1 wiersz w dół
Podsuwanie: Podsuwanie w dół Główna Strzałka w dół Podsuwa obiekt w dół
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 wiersz w górę Edycja tekstu Strzałka w górę Przenosi punkt wstawiania o 1 wiersz w górę
Podsuwanie: Podsuwanie w górę Główna Strzałka w górę Podsuwa obiekt w górę
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 znak w lewo Edycja tekstu Strzałka w lewo Przenosi punkt wstawiania o 1 znak w lewo
Podsuwanie: Podsuwanie w lewo Główna Strzałka w lewo Podsuwa obiekt w lewo
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 znak w prawo Edycja tekstu Strzałka w prawo Przenosi punkt wstawiania o 1 znak w prawo
Podsuwanie: Podsuwanie w prawo Główna Strzałka w prawo Podsuwa obiekt w prawo
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj do góry Główna T Wyrównuje zaznaczone obiekty do góry
  Strona główna >>> Przydatne informacje >>> Klawisze skrótów