Strona główna >>> Kontury >>> Skalowanie konturów

Skalowanie konturów

Animacja pokazuje jaki wpływ na wygląd konturu ma ustawienie opcji "Skaluj z obrazkiem" dla obiektów. W przypadku górnej literki "R" nie ustawiono tej opcji, a z kolei dla dolnej literki ustawiono skalowanie z konturem. Po przeskalowaniu widać, iż dolna literka posiada znacznie grubszy kontur, gdyż został on "powiększony" razem z literką.

  Strona główna >>> Kontury >>> Skalowanie konturów