Strona główna >>> Precyzyjne rysowanie >>> Linijki >>> Linijka

Linijka


Animacja pokazuje w jaki sposób można przeciągnąć linijkę do dowolnego miejsca dokumentu chwytając za punkt przecięcia linijek z przytrzymanym klawiszem SHIFT.

  Strona główna >>> Precyzyjne rysowanie >>> Linijki >>> Linijka