Strona główna >>> Precyzyjne rysowanie

Precyzyjne rysowanie

Dotychczas zajmowałem się głównie rysowaniem obiektów, ich transformacjami, właściwościami i efektami które można zastosować do tych obiektów. Jednak aby tworzony przez nas rysunek był dopracowany musimy nauczyć się dokładnego rozmieszczania obiektów na "kartce". O pewnych możliwościach rozmieszczania obiektów wspominałem już wcześniej, np. na stronie "Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów", oraz w rozdziale "Transformacje obiektów", gdzie wspomniałem o pozycjonowaniu obiektów na kartce. CorelDRAW oferuje nam szereg możliwości w tym kierunku, którymi zajmę się w tym rozdziale, a są to:

Przyciąganie do obiektów
Linijki
Siatka
Prowadnice

O tym, czy linijki, siatki, bądź prowadnice są wyświetlane (widoczne) w dokumencie możesz zdecydować dzięki górnemu menu "Widok" (pozycje zakreślone na czerwono). Gdy z lewej strony danej pozycji znajduje cię symbol to dana opcja jest wybrana. Kliknięcie na niej spowoduje wyłączenie (a tym samym zniknie symbol z lewej strony). Sam fakt, iż dana opcja jest widoczna, nie oznacza wcale, że jest też aktywna. Włączenie przyciągania do siatki, prowadnic lub obiektów możesz ustawić w górnym menu "Układ", jak również na pasku właściwości gdy nie jest zaznaczony żaden obiekt. Pamiętaj jednak, że dana opcja może być aktywna, a niekoniecznie widoczna, gdyż jest wyłączone jej wyświetlanie w górnym menu "Widok".

  Strona główna >>> Precyzyjne rysowanie