Strona główna >>> Precyzyjne rysowanie >>> Linijki >>> Punkt (0,0) na linijce

Punkt (0,0) na linijce


Chwytając za punkt przecięcia linijek możemy ustawić punkt (0,0). Po puszczeniu linijki, dany punkt dokumentu zostanie ustawiony jako początek układu współrzędnych (0,0).

  Strona główna >>> Precyzyjne rysowanie >>> Linijki >>> Punkt (0,0) na linijce