Strona główna >>> Precyzyjne rysowanie >>> Linijki >>> Kalibracja linijek

Kalibracja linijek

Jeżeli chcesz wyświetlić obiekty na ekranie w takiej samej wielkości w jakiej mają one występować w rzeczywistości kliknij prawym przyciskiem myszki ikonę lupy na pasku narzędzi, a następnie wybierz "Właściwości" Możesz też wybrać z górnego menu "Narzędzia | Opcje", a następnie "Przybornik" i "Powiększenie, Chwyt (narzędzie)". Pojawi się wtedy okienko w którym znajdziesz przycisk umożliwiający kalibrowanie linijek (opis okienek opcji znajdziesz w rozdziale "Opcje").

Aby skalibrować linijki powinieneś przygotować wcześniej plastykową linijkę (najlepiej przezroczystą), a następnie:

  1. w okienku "Powiększenie, Chwyt (narzędzie)" wybrać przycisk "Kalibruj linijki...",
  2. przyłożyć plastykową linijkę do ekranu poniżej poziomej linijki widocznej na ekranie (patrz zrzut ekranu poniżej), tak by wartość "0" na obu linijkach (ekranowej i plastykowej) pokrywały się,
  3. klikając strzałeczki w górę lub w dół, w sekcji "Rozdzielczość" dla ustawień "W poziomie", ustawić tak linijkę wyświetlaną na ekranie, by dokładnie pokrywała się z podziałką na linijce plastykowej,
  4. powtórzyć czynności, tym razem dla linijki pionowej,
  5. kliknąć przycisk "OK".

Aby narzędzie "Powiększenie" działało do rzeczywistych odległości zaznacz pole wyboru "Powiększanie w stosunku do skali 1:1" w okienku opcji "Powiększenie, Chwyt (narzędzie)".

  Strona główna >>> Precyzyjne rysowanie >>> Linijki >>> Kalibracja linijek