Strona główna >>> Precyzyjne rysowanie >>> Siatka

Siatka

Siatka współpracuje z linijkami i daje możliwość bardzo dokładnego umieszczenia obiektów na kartce w z góry określonych punktach. Po włączeniu siatki widoczna jest ona na ekranie w postaci równomiernie rozmieszczonych punktów. Gdy zostanie włączona opcja przyciągania do siatki (patrz rozdział "Precyzyjne rysowanie") to każdy nowo rysowany, bądź przeciągany obiekt będzie automatycznie przyciągany do punktów wyświetlanej siatki. Aby ustawić parametry siatki wybierz z górnego menu "Narzędzia | Opcje", a następnie "Dokument" oraz "Siatka i prowadnice"

Jeżeli jest zaznaczona opcja "Gęstość" to możesz wtedy ustawić liczbę punktów siatki przypadającą na jednostkę długości, czyli ile punktów siatki ma zostać umieszczonych w np. 1 milimetrze. Im większe podasz wartości tym gęstsza będzie siatka. Jeżeli zaznaczysz opcję "Odstępy" to będziesz miał możliwość określenia co ile jednostek (np. milimetrów) będzie umieszczony punkt siatki. Im większe określisz wartości tym rzadsza będzie siatka (punkty będą leżały dalej od siebie).

W środkowej części okienka możesz też określić czy siatka ma być widoczna, oraz czy obiekty mają być przyciągane do niej.

Siatkę możesz wyświetlić na ekranie jako punkty ("Pokaż siatkę jako punkty"), bądź jako linie ("Pokaż siatkę jako linie"), wygląda ona wówczas podobnie jak papier milimetrowy.

Pamiętaj, że jeżeli ustawisz bardzo gęstą siatkę to nie zauważysz jej efektu, gdyż punkty siatki będą leżały bardzo blisko siebie, tak iż rysowany lub przemieszczany obiekt będzie sprawiał wrażenie, iż nie jest dociągany do siatki. Ponadto przy małych powiększeniach będą na ekranie wyświetlane tylko niektóre punkty siatki, co dodatkowo może Cię zmylić.

Gdyby przy gęstej siatce i małym powiększeniu miały by być wyświetlane wszystkie punkty siatki, to na ekranie leżałyby one obok siebie tak blisko, że zlewały by się ze sobą sprawiając jednolite niebieskie tło. Na początku eksperymentów z siatką ustaw sobie jej odstępy na ok. 10 milimetrów, zauważysz wtedy wyraźne "skokowe" rysowanie lub przeciąganie obiektów. Mimo jednak tak rzadkiej siatki, na ekranie mogą być wyświetlane co któreś jej punkty dlatego ustaw sobie też duże powiększenie, tak aby zobaczyć wszystkie punkty siatki.

  Strona główna >>> Precyzyjne rysowanie >>> Siatka