Strona główna >>> Tworzenie prostych obiektów >>> Animacja

Tworzenie prostych obiektów

Na animacji pokazałem tworzenie prostych obiektów w programie:

1. zostaje wybrane narzędzie "Prostokąt";
2. z przytrzymanym lewym przyciskiem myszki przeciągamy wskaźnik po ekranie rysując prostokąt;
3. podobnie postępujemy, aby narysować elipsę.

  Strona główna >>> Tworzenie prostych obiektów >>> Animacja