Strona główna >>> Transformacje obiektów >>> Ćwiczenie 1

Transformacje obiektów - ćwiczenie 1

Krok 1. Narysuj kwadrat (kwadrat rysujemy z przytrzymanym klawiszem Ctrl), a następnie nadaj mu czerwony kolor:

Krok 2. Kliknij ponownie kwadrat, aby pojawiły się uchwytu obrotu i przeciągnij środek obrotu (małe kółeczko w środku kwadratu) z przytrzymanym klawiszem Ctrl do lewego dolnego rogu:

Krok 3. Wciśnij klawisz "+" na klawiaturze numerycznej, aby utworzyć kopię obiektu. Chwyć za jeden ze znaczników obrotu i obróć kwadrat o 135 stopni (w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara), dla ułatwienia przytrzymaj klawisz Ctrl.

Krok 4. Ponów czynności z kroku 3, pamiętając jednak o tym, że znacznik obrotu należy tym razem ustawić w dolnej środkowej części zaznaczonego obiektu (tam gdzie jest "dolny" narożnik kwadratu). Powtarzaj te czynności, aż uzyskasz poniższy rysunek:

Krok 5. Zaznacz kwadrat który narysowałeś na samym początku (na samej górze) i kliknij go ponownie, aby pojawiły się uchwyty obrotu. Następnie przeciągnij środek obrotu do prawego dolnego rogu kwadratu, utwórz jego kopię i obróć ją o -135 stopni.

  Strona główna >>> Transformacje obiektów >>> Ćwiczenie 1