Strona główna >>> Transformacje obiektów >>> Klawisze Ctrl i Shift

Klawisze Ctrl i Shift

Ponieważ na początku trudno przyswoić sobie znaczenie bardzo przydatnych operacji wykonywanych z przytrzymaniem niektórych klawiszy, dlatego poniżej podaję w jaki sposób dane czynności będą przebiegały.

  Bez użycia klawiszy CTRL SHIFT CTRL+SHIFT
Rysowanie, np. prostokątów, elips, itp. umożliwia "wolne" rysowanie, czyli powstaną prostokąty, elipsy, itp. podczas rysowania blokuje jednakowy rozmiar dla obu osi, stworzymy więc kwadraty, koła. Linie będą rysowane przy ustalonym kącie (np. co 15 stopni) punkt od którego rozpoczniemy rysowanie będzie środkiem narysowanego obiektu blokuje rozmiar rysowanych obiektów, które środek będą miały w punkcie rozpoczęcia rysowania
Zmiana rozmiaru dowolna zmiana rozmiaru zmiana rozmiaru będzie się odbywać o wielokrotność oryginalnego rozmiaru zmiana rozmiaru będzie się odbywać względem środka obiektu rozmiar zmienia się o swoją wielokrotność, względem środka obiektu
Obrót obiektu bez ograniczeń obraca o ustalony z góry kąt (np. co 15 stopni) pozwala obracać z jednoczesną zmianą rozmiaru obracamy o ustalony kąt z jednoczesną zmianą rozmiaru
Przesuwanie obiektów bez ograniczeń tylko w pionie lub poziomie   tak jak z CTRL
  Strona główna >>> Transformacje obiektów >>> Klawisze Ctrl i Shift