Krok 1.

Utwórz przykładowy obiekt na którym później wykonasz kolejne czynności, następnie kliknij w okienku dokera przycisk rozpoczęcia nagrywania z czerwoną kropką.

Krok 2.

Chwyć za górny środkowy uchwyt zaznaczenia (mały czarny kwadracik) i utwórz jego odbicie.

Krok 3.

Wskaż dolny obiekt i chwyć dolny środkowy obiekt i przeciągnij go nieznacznie do środka, aby zmniejszyć jego wysokość.

Krok 4.

Ponownie kliknij dolny obiekt, i pochyl go.

Krok 5.

Zmień kolor dolnego obiektu na jasnoszary. Zakończ nagrywanie skryptu klikając na przycisku z czarnym kwadratem.

Krok 6.

Wpisz nazwę skryptu i wskaż folder w którym ma być zachowany. Ikona z nazwą skryptu pojawi się w okienku dokera z prawej strony

Wystarczy teraz utworzyć dowolny obiekt (np. napisać tekst) i gdy jest zaznaczony uruchomić utworzony wcześniej skrypt, a wszystkie czynności wykona automatycznie program.